VŠECHNY PRO MEDICINE


Proces snižování objemu svalové tkáně v důsledku její degenerace se nazývá svalová atrofie.

Kvůli různým patologickým procesům dochází ke ztenčení svalových vláken v důsledku výměny svalové tkáně pojivem a ke snížení svalového tónu. V důsledku toho klesá motorická aktivita a někdy také vzniká úplná nehybnost pacienta.

Příčiny svalové atrofie

Příčiny svalové atrofie jsou mnohostranné a postihují osobu v jakémkoli věku. Zvláště závažné důsledky jsou při svalové atrofii u dětí.

Atrofie svalů končetin se může objevit, když metabolické procesy v těle jsou narušeny v důsledku destrukčních změn souvisejících s věkem v důsledku endokrinních a infekčních onemocnění. Navíc příčinou svalové atrofie mohou být změny v nervové regulaci jejího tónu v důsledku polyneuritidy nebo intoxikace těla. Vrozená patologická nedostatečnost enzymu nebo její získaná forma také přispívá k rozvoji svalové atrofie.

Imobilizace svalů u pacienta po chirurgickém zákroku přispívá k rozvoji atrofie. Atrofie svalů po chirurgickém zákroku je často pozorována u významných zlomenin, kdy člověk musí strávit dlouhou dobu v posteli.

V případech svalové atrofie po chirurgickém zákroku existuje pozitivní prognóza léčby.

Symptomy svalové atrofie

Hlavním projevem svalové atrofie je pokles jejich objemu, který je jasně pozorován ve srovnání s jiným stejným párovým orgánem.

Existuje primární a sekundární forma onemocnění

Primární svalová atrofie jeví jako dědičné onemocnění, av důsledku různých zranění - poranění, zvýšení fyzické aktivity, úrazů a jiných traumatických faktorů.

Symptomy onemocnění jsou vyjádřeny rychlou únavou, poklesem svalového tonusu, někdy nedobrovolným záškubnutím. Tyto příznaky signalizují změnu motorických neuronů.

Sekundární svalová atrofie je obvykle výsledkem onemocnění, ale může se vyvinout, stejně jako primární forma po traumatu.

Sekundární atrofie nejčastěji postihuje dolní končetiny, štětce a předloktí, což vede ke snížení funkce motoru nebo paralýze. Tato forma onemocnění postupuje pomalu, ale jsou také možné paroxysmální silné bolesti.

Neurální atrofie, jedna z poddruhů sekundární atrofie, je charakterizována strukturální změnou svalů nohou a nohou. V takovém případě pacienti změní chůzi, zatímco pacient zvýší kolena vyšší. Při vývoji atrofie vystupují reflexe svalů a atrofie postupuje na ostatních končetinách.

Progresivní forma onemocnění se obvykle pozoruje při svalové atrofii u dětí. Tato forma onemocnění se nazývá atrofie Verdnig-Hoffmann a má těžkou formu toku. Obvykle se projevuje v raném věku a může být pozorován ihned u několika dětí v rodině. Při svalové atrofii u dětí dochází ke snížení a někdy i úplné ztrátě reflexů šlach, hypotenzi a záškubu.

Horní končetiny jsou častěji postiženy atrofií Aran-Duchene, kdy dochází k atrofii prstů a meziokostních svalů. Typickým příznakem tohoto onemocnění je "opičí kartáč".

V končetinách je citlivost, ale nejsou žádné reflexe šlach. Rozvíjení atrofie ovlivňuje svaly trupu a krku.

V závislosti na závažnosti atrofie je možné bolestivé palpace svalu.

Jak léčit svalovou atrofii

Léčba svalové atrofie je založena na povaze procesu, na formě onemocnění a věku souvisejících rysech pacienta.

V současné době neexistuje lék na úplné vyléčení této nemoci. Pro usnadnění existence pacientů se však používá léková terapie zaměřená na odstranění příznaků a zlepšení metabolických procesů v těle.

V závislosti na individuálních charakteristikách pacienta se ošetřující lékař rozhodne, jak v tomto konkrétním případě léčit svalovou atrofii.

Při celkové léčbě svalové atrofie se používají léky, jako je dibazol, vitamíny B a E, galantamyl, proserin a ATP. Transfuze krve je účinná.

Pro atrofii svalové hmoty se považuje povinný postup nezbytný k udržení tonusu. Jeho použití může výrazně snížit příznaky onemocnění. Masáž se svalovou atrofií by měla být prováděna nejméně jednou denně a pravidelně, bez přestávek. Doporučení pro provádění masáže a počet zasedání za den jsou dány odborníkem. Výběr masážních technik pro svalovou atrofii závisí přímo na stavu svalů a povaze atrofie.

Zvláště příznivá prognóza využití masáže je pozorována při svalové atrofii po operaci.

Léčba svalové atrofie zahrnuje použití terapeutické gymnastiky, fyzioterapie, elektroterapie.

Průběh léčby atrofie by neměl být přerušován a je nutné je opakovat pravidelně podle doporučení ošetřujícího lékaře.

Neměli bychom zapomenout na výživu s převahou vitamínových produktů.

S dětskou svalovou atrofií můžete využít psychologické schůzky za účasti neuropatologa a psychologa.

O tom, jak léčit svalovou atrofii, bude nejlépe poradit odborná diagnostika a sledování konkrétní nemoci.

Atrofie svalů

Stručný popis nemoci

Za atrofie svalů se rozumí proces vedoucí ke snížení objemu a regeneraci svalové tkáně. Jednoduše řečeno, svalová vlákna začnou řídnout, a v některých případech zcela zmizí, což vede k závažnému omezení fyzické aktivity a prodloužené nehybnosti pacienta.

V lékařské praxi se rozlišuje několik typů atrofie, ale o nich budeme mluvit o něco později, ale prozatím budeme podrobněji analyzovat příčiny této patologie. Atrofie svalů nohou a jiných končetin těla je způsobena:

 • snížení metabolismu a stárnutí těla;
 • chronické onemocnění endokrinních žláz, střev, žaludku, pojivové tkáně;
 • infekční a parazitické nemoci;
 • poruchy nervové regulace svalového tonusu spojené s otravou, polyneuritidou a dalšími faktory;
 • vrozený nebo získaný nedostatek enzymů.

Atrofie svalů - příznaky a klinický obraz

Primární forma onemocnění je vyjádřena v přímých lézích samotného svalu. Tato patologie může být způsobena jak špatnou dědičností, tak řadou vnějších faktorů - zranění, modřiny, fyzické nadměrné zatížení. Pacient se rychle stává unavený, tón svalstva neustále klesá, někdy dochází k nedobrovolnému trhání končetin, což signalizuje poškození motorických neuronů.

Sekundární svalová atrofie - léčba je založena na eliminaci základního onemocnění a dalších příčin, které vedly k nástupu atrofického procesu. Nejčastěji vzniká sekundární svalová atrofie po traumatu a přenášených infekcích. Pacienti jsou postiženi motorickými buňkami chodidel, nohou, rukou a předloktí, což vede k omezení aktivity těchto orgánů, částečné nebo úplné paralýze. Ve většině případů je onemocnění charakterizováno pomalým procesem, existují však i možné exacerbace spojené s těžkou bolestí.

Sekundární forma onemocnění je rozdělena do několika typů:

 • neurální myotrofie - v tomto případě svalová atrofie je spojena s deformací nohou a nohou. Pacienti jsou narušeni chůzí, získávají charakter kroku, při chůzi vysokého kolena. Časem se reflexe nohou úplně ztrácejí a onemocnění se rozšiřuje na další končetiny;
 • progresivní svalová atrofie - příznaky se projevují zpravidla v dětství. Onemocnění je těžké, doprovázené prudkou hypotenzí, ztrátou reflexů šlach a záškubnutím končetin;
 • Atrofie svalů Aran-Duchesne - převážně lokalizovaná v horních končetinách. Pacienti atrofují interosseous svaly a prsty. Ruka má podobu "opičené ruky". V tomto případě je zachována citlivost končetin, ale reflexní šlachy úplně zmizí. Proces atrofie postupně postupuje a nakonec ovlivňuje svaly krku a kmene.

Hlavním rysem všech typů atrofie je snížení objemu poškozeného svalu. To je zvláště patrné ve srovnání se spárovaným orgánem zdravé strany. Síla atrofie, jejíž příznaky závisí na závažnosti procesu, vede vždy k poklesu svalového tonusu a je doprovázen bolestivými pocity při palpování končetin.

Atrofie svalů - léčba onemocnění

Volba metody léčby závisí na mnoha faktorech, včetně formy onemocnění, závažnosti procesu a věku pacienta. Medikamentózní léčba zahrnuje podávání léčiv, jako jsou: dinatrium-adenosintrifosfátu (30 injekce i.m.), vitamíny B1, B12, a E, galantamin (10-15 injekcí s.c.) a neostigmin (orálně nebo subkutánně).

Jsou také důležité: výběr správné výživy, fyzioterapie, masáže, fyzioterapie, elektroterapie, psychoterapie a duchovní praxe. Pokud svalová atrofie vede ke zpožděním z hlediska duševního vývoje dítěte, pak je přiřazena neuropsychologické relace jsou navrženy tak, aby vyhladit problémy v komunikaci a porozumění novým věcem.

Stojí za zmínku, že v tomto okamžiku tam lékaři žádný lék, který je schopen zaručit vyléčit atrofii svalů dolních končetin a dalších končetin. Nicméně, vhodně zvolená metoda může výrazně zpomalit proces atrofie, zvyšuje regeneraci svalových vláken, muž vrátí ztracené příležitosti. Chcete-li to provést, musíte pečlivě dodržovat doporučení lékaře, provést všechny plánované lékařské postupy a co je nejdůležitější, neztrácejí srdce, protože žít v harmonii s okolním světem může být jakýkoliv, i nejzávažnější onemocnění.

Atrofie svalů

Příčiny a příznaky svalové atrofie, diagnostiky a léčby

Co je svalová atrofie?

Způsob svalová atrofie vyvíjí postupně a vede ke snížení jejich rostoucí objem a degeneraci svalových vláken, které jsou tenčí, v těžkých případech, jejich počet může být snížena až do úplného vymizení. Izolujte primární (jednoduchou) a sekundární (neurogenní) svalovou atrofii.

V důsledku vývoje svalové atrofie v lidském těle začíná pokles, deformace svalové tkáně, náhrada spojky a neschopnost výkonu motorické funkce. Svalová síla je ztracena, svalový tonus klesá, což vede k omezení motorické aktivity nebo její úplné ztrátě.

Příčiny svalové atrofie

Atrofie primárního svalstva je způsobena poruchou samotného svalu. Příčinou nemoci v tomto případě může být nepříznivá dědičnost, která se projevuje metabolickou poruchou ve formě vrozené vady svalových enzymů nebo vysokou permeabilitou buněčných membrán. Významný vliv také působí faktory vnějšího prostředí, které vyvolávají nástup patologického procesu. Mezi ně patří fyzické přetížení, infekce a trauma. Nejvýraznější primární svalová atrofie v myopatii.

Příčinou svalové atrofie může být nervové kufr poranění, infekční proces, ke kterému dochází při poškození motoru buněk míchy, jako jsou dětské obrně a poliomielitopodobnye onemocnění.

Někdy je patologický proces dědičný. V tomto případě jsou ovlivněny distální části končetin a samotný proces probíhá pomaleji a je benigní.

Etiologie onemocnění jsou následující faktory: maligní nádory, míchy nebo periferního nervu. Svalová atrofie často vyvíjí na pozadí různých zranění, hladovění, intoxikace, což má za následek zpomalení metabolických procesů, jako je stárnutí, dlouhá motoru nečinnosti z jakéhokoliv důvodu, že v důsledku chronických onemocnění.

Pokud je ovlivněna mícha a velké nervové kmeny, vyvine se neuropatická svalová atrofie. Když trombóza velkých cév nebo průtok krve ve svalové tkáni v důsledku mechanických nebo patologických lézí rozvíjí ischemickou formu. Příčinou funkční formy je absolutní, často částečná motorická nečinnost způsobená patologickými procesy v těle - artritida, poliomyelitida a onemocnění podobná poliomyelitidě.

Symptomy svalové atrofie

Existují dvě formy onemocnění:

- Onemocnění je diagnostikováno jako primární, jestliže je postižený samotný sval. Dědictví hraje velkou roli v patogenezi, často se vyvíjí v důsledku traumatu nebo v důsledku modřin, intoxikace, fyzické práce. Klinicky se projevuje rychlou únavou, výrazným snížením svalového tonusu. Charakteristické trhliny končetin lze pozorovat.

- Sekundární svalová atrofie se rozvíjí častěji jako posttraumatické komplikace nebo po různých infekcích. V důsledku toho dochází k poškození motorových buněk, což vede k omezení motorické funkce nohou, holeně, rukou, předloktí, částečné nebo úplné paralýzy. Obecně platí, že onemocnění má pomalý průtok, existují však obdoby akutního vypuknutí onemocnění doprovázené silnou bolestí.

Sekundární svalová atrofie se dělí na:

Neurální myotrofie - tato forma ovlivňuje svaly nohou a holení, dochází k jejich deformaci. Pacient změní chůzi. K zavěšeným nohám se nedotýkejte podlahy a začíná si zvedat kolena vysoko. Povrchová citlivost se ztrácí a reflexy zmizí. Několik let po nástupu onemocnění přechází onemocnění do rukou a předloktí.

Nejtěžší a komplikovanější průběh se projevuje při progresivní svalové atrofii, nejčastěji se projevuje již v raném dětství a v rodině zdravých rodičů. Tato forma je charakterizována úplnou ztrátou reflexů šlach, prudkým poklesem krevního tlaku. Nejčastěji jsou pozorovány fibrilární záškuby končetin.

Progresivní svalová atrofie se u dospělých rozvíjí a nazývá se atrofickým syndromem. V tomto případě jsou postiženy distální nebo vzdálené části horních končetin - prsty, interosseous svaly ruky. Ruční kartáč má specifický vzhled, vypadá jako opice. Spektrum šňůry zmizí, ale citlivost zůstává. Při dalším vývoji onemocnění jsou svaly krku a kmene zahrnuty do patologického procesu.

Společným rysem všech typů svalové atrofie je snížení objemu poškozeného svalu, což je zvláště patrné ve srovnání se zdravou stranou. Stupeň závažnosti příznaků závisí na závažnosti a prevalence nemoci, ve všech případech vede ke snížení svalového tonusu a citlivosti při palpacích končetin.

Diagnóza svalové atrofie

Diagnóza svalové atrofie není v současné době obtížná. K určení příčiny onemocnění na pozadí se provádějí rozsáhlé klinické a biochemické krevní testy, funkční studie štítné žlázy a jater. Povinná elektromyografie a výzkum nervového vedení, biopsie svalové tkáně, stejně jako pečlivý sběr anamnézy. V případě potřeby jsou předepsány další metody vyšetření.

Formy svalové atrofie

Existuje několik forem onemocnění. Neural amyotrofie, nebo AMYOTROFIE Charcot-Marie, dochází s lézemi nohy a nižší svaly nohou, nejzranitelnější skupina patologického procesu jsou extensor a únosce svaly skupiny nohy. Nohy jsou deformovány. Pacienti mají charakteristickou chůzi, během níž pacienti vztáhnou kolena vysoko, protože noha při zvedání nohy visí a brání chůzi. Lékař upozorňuje na zánik reflexů, na snížení citlivosti povrchu v dolních končetinách. Po patnácti letech po nástupu onemocnění jsou kartáčky a předloktí zapojeny do patologického procesu.

Progresivní svalová atrofie Verdnig-Hoffmann se vyznačuje silnějším průběhem. První příznaky svalové atrofie se objevují u dítěte v raném věku, často v rodině se zdravými rodiči, postihuje několik dětí najednou. Onemocnění je charakterizováno ztrátou reflexů šlach, prudkým poklesem krevního tlaku, fibrilářským záškubnutím.

Atrofický syndrom doprovází progresivní svalovou atrofii dospělých - atrofii Aran-Duchene. V počáteční fázi je patologický proces lokalizován v distálních částech horních končetin. Atrofie svalů ovlivňuje výšku palce, malého prstu a také interosseous svaly. Ruce u pacientů berou charakteristickou představu "opice štětec". Patologie je také doprovázena zmizením reflexů šlach, ale zachovává se citlivost. Patologický proces postupuje v průběhu času, zahrnuje svaly krku a kmene.

Léčba svalové atrofie

Při výběru způsobu léčby se berou v úvahu důležité faktory: věk pacienta, závažnost a forma onemocnění. Hlavní důraz je kladen na léčbu základního onemocnění, které vedlo k rozvoji svalové atrofie. Léčba je poskytována a je předepsáno další: fyzioterapie, elektroterapie, terapeutické masáže a gymnastika. Přísné dodržování všech doporučení a požadavků lékaře umožňuje mnoha pacientům znovu získat ztracené motorické schopnosti a zpomalit proces atrofie.

Atrofie svalů

Atrofie svalů je příznakem určitého patologického procesu, který vede k ztenčení svalových vláken a v důsledku toho k nehybnosti pacienta. Je třeba poznamenat, že vývoj této patologie je poměrně dlouhá - od několika měsíců do několika let. Ve skutečnosti dochází k nahrazení svalové tkáně pojivovou tkání, což znamená porušení nebo úplnou ztrátu motorické funkce u lidí. Zacházení s tímto porušením by mělo být prováděno striktně pod dohledem specializovaného lékaře.

Etiologie

Klinici rozlišují dva typy etiologických faktorů svalové atrofie - primární a sekundární. Primární forma onemocnění je dědičná a jakékoli neurologické patologie mohou pouze zhoršit patologii, ale nestanou se provokujícím faktorem.

Mezi sekundární etiologické faktory patří:

 • stálý fyzický stres, který je důsledkem nadměrné fyzické námahy ve sportu nebo s ohledem na charakteristiku práce;
 • infekční patologie;
 • trauma nervových zakončení;
 • myopatie;
 • patologie motorických buněk mozku;
 • infekčních onemocnění s typickou etiologií.

Vedle patologických procesů, které mohou vést k atrofii svalů, je nutné identifikovat společné předispozující faktory pro vývoj tohoto patologického procesu:

 • poruchy v práci periferního nervového systému;
 • paralýza;
 • mechanické poškození páteře;
 • nedostatek odpovídající výživy a odpočinku;
 • poškození těla toxickými látkami;
 • porušení metabolických procesů v těle;
 • prodloužená lůžka.

Je třeba poznamenat, že tento symptom může být často pozorován po silném traumatu muskuloskeletálního systému nebo nálezu bez pohybu. V každém případě by rehabilitace po takových onemocněních měla být prováděna pouze kvalifikovaným lékařem. Samoléčení (v tomto případě mluvíme nejen o užívání léků, ale o masáži, cvičební terapii) může vést k úplné invaliditě.

Symptomatologie

V počátečním stádiu vývoje se atrofie svalů na zádech nebo jiných částech těla projevuje pouze ve formě zvýšené únavy z fyzické námahy. Důsledkem toho může být, že se pacient obává bolesti.

Vzhledem k vývoji příznaků může být klinický obraz doplněn následujícími příznaky:

 • kdy jsou atrofovány svaly končetin, je pozorován třes;
 • omezení pohybů rukou, nohou, kufru;
 • změna obvyklé chůze;
 • ztráta citlivosti končetin;
 • nízký krevní tlak.

Pokud se příčina atrofie svalů stehna nebo jiných částí těla stala infekčním procesem, klinický obraz může být doplněn následujícími příznaky:

V případě, že příčinou atrofie spinálních svalů je porážka nervového systému, celkový klinický obraz může být doplněn následujícími příznaky:

Stupeň symptomatologie při spinální atrofii závisí zcela na závažnosti poranění nebo na stupni zhoršení svalového tonusu. Proto by měl být lékař konzultován při prvním známce léze svalové tkáně. V tomto případě je možné se vyhnout závažným komplikacím.

Diagnostika

Pokud máte podezření na vývoj procesu atrofického svalu, měli byste okamžitě vyhledat lékařskou pomoc. Specializace lékaře v počátečním vyšetření bude záviset na aktuálním klinickém obrazu a celkovém stavu pacienta.

Diagnostický program se skládá z následujících:

 • fyzikální vyšetření s objasněním všeobecné anamnézy;
 • klinický a biochemický krevní test;
 • elektromyografie;
 • hormonální studie;
 • Ultrazvuk štítné žlázy;
 • biopsie svalové tkáně;
 • testování nervového vedení;
 • CT a MRI.

Další diagnostické metody budou záviset na aktuálním klinickém obrazu a stavu pacienta v době vyhledání lékařské péče. Je důležité - pokud pacient podstoupil nějaké léky ke zmírnění symptomů, mělo by to být oznámeno lékaři před zahájením diagnózy.

Léčba

Základní terapie bude zcela záviset na zjištěné základní příčině. Léčba na prvním místě bude zaměřena na vyloučení základního onemocnění a až potom na symptomatologii.

Vyberte jeden léčebný program, v tomto případě, to je nemožné, protože svalová atrofie je nespecifický symptom a léčba bude záviset nejen na etiologie, ale i na věku pacienta. V každém případě téměř vždy v komplexu terapeutických opatření patří cvičební terapie, masáž a optimální fyzioterapie.

Prevence

Neexistují žádné cílená preventivní opatření, protože se jedná o symptom, nikoliv o samostatné onemocnění. Obecně je nutné dodržovat pravidla zdravého životního stylu a předcházet těmto onemocněním, která mohou způsobit takové porušení.

Atrofie svalů

Atrofie svalů

Proces nekrózy svalové tkáně probíhá postupně, svaly jsou významně zmenšeny v objemu, jejich vlákna jsou znovuzrozena a stávají se mnohem tenšími. Ve velmi obtížných případech může být počet svalových vláken snížen na maximální vyhynutí.

Příčiny

Vzhled jednoduché primární atrofie je přímo spojen s porážkou určitého svalu. V tomto případě je příčina nemoci může být špatné dědičnost, která se projevuje v nesprávném metabolismu v souvislosti s svalových enzymů vrozené vady nebo vysoké propustnosti buněčných membrán. Různé faktory životního prostředí také významně ovlivňují tělo a mohou vyvolat nástup vývoje patologického procesu. Patří sem infekční procesy, zranění, fyzická nadměrná zátěž. Jednoduchá svalová atrofie je nejvýraznější s myopatií.

Sekundární neurogenní svalová atrofie se obvykle vyskytuje, když jsou poškozeny buňky obličejových rohů míchy, periferních nervů a kořenů. Při poškození periferních nervů se u pacientů snižuje citlivost. Také způsobit svalová atrofie může být infekční proces, který probíhá s lézí míchy dopravních buňky, kmenové poškození nervů, obrně a onemocnění, jako je plán. Patologický proces může mít přirozenou povahu. V takovém případě bude onemocnění postupovat pomaleji než obvykle, což postihuje distální části horních a dolních končetin a bude mít charakteristický benigní charakter.

Symptomy svalové atrofie

Na počátku onemocnění jsou charakteristické příznaky patologické svalové únavy v nohou s prodlouženou fyzickou aktivitou (chůze, běh), někdy i spontánní záchvaty svalů. Zvenčí přilákat pozornost ke zvýšení svalových svalů. Atrofie se nejprve lokalizují v proximálních skupinách svalů dolních končetin, pánevního pásu, boků a jsou vždy symetrické. Jejich vzhled způsobuje omezení motorických funkcí v nohách - obtížnost při lezení po žebříku, vystupující z vodorovného povrchu. Postupně se změní chůze.

Diagnostika

Diagnóza svalové atrofie není v současné době obtížná. K určení příčiny onemocnění na pozadí se provádějí rozsáhlé klinické a biochemické krevní testy, funkční studie štítné žlázy a jater. Povinná elektromyografie a výzkum nervového vedení, biopsie svalové tkáně, stejně jako pečlivý sběr anamnézy. V případě potřeby jsou předepsány další metody vyšetření.

Typy onemocnění

Existuje několik forem onemocnění. Neural amyotrofie, nebo AMYOTROFIE Charcot-Marie, dochází s lézemi nohy a nižší svaly nohou, nejzranitelnější skupina patologického procesu jsou extensor a únosce svaly skupiny nohy. Nohy jsou deformovány. Pacienti mají charakteristickou chůzi, během níž pacienti vztáhnou kolena vysoko, protože noha při zvedání nohy visí a brání chůzi. Lékař upozorňuje na zánik reflexů, na snížení citlivosti povrchu v dolních končetinách. Po patnácti letech po nástupu onemocnění jsou kartáčky a předloktí zapojeny do patologického procesu.

Progresivní svalová atrofie Verdnig-Hoffmann se vyznačuje silnějším průběhem. První příznaky svalové atrofie se objevují u dítěte v raném věku, často v rodině se zdravými rodiči, postihuje několik dětí najednou. Onemocnění je charakterizováno ztrátou reflexů šlach, prudkým poklesem krevního tlaku, fibrilářským záškubnutím.

Atrofický syndrom doprovází progresivní svalovou atrofii dospělých - atrofii Aran-Duchene. V počáteční fázi je patologický proces lokalizován v distálních částech horních končetin. Atrofie svalů ovlivňuje výšku palce, malého prstu a také interosseous svaly. Ruce u pacientů berou charakteristickou představu "opice štětec". Patologie je také doprovázena zmizením reflexů šlach, ale zachovává se citlivost. Patologický proces postupuje v průběhu času, zahrnuje svaly krku a kmene.

Léčba svalové atrofie

Výběr metod a prostředků pro léčbu svalové atrofie závisí na věku pacienta, závažnosti procesu a formě onemocnění. Léčba obvykle zahrnuje subkutánní nebo intramuskulární injekci následujících léků: Atriphos nebo Myotriphos (adenosintrifosfát); vitamíny E, B1 a B12; galantamin; proserin. Velký význam při léčbě svalové atrofie má také správná výživa, terapeutická gymnastika, masáže a fyzioterapie, psychoterapie. Když se svalová atrofie vyskytne u dítěte, který zaostává za intelektuálním vývojem, předepisují se neuropsychologické schůzky.

Komplikace

V závěrečných stádiích onemocnění, když pacient ztratí schopnost dýchat nezávisle, je hospitalizován v jednotce intenzivní péče pro prodloužené umělé větrání.

Prevence svalové atrofie

Konzervativní léčba se provádí v průběhu 3 až 4 týdnů v intervalech 1 až 2 měsíce. Taková léčba zpomaluje progresi svalové atrofie a pacienti po mnoho let si zachovávají fyzickou výkonnost.

Atrofie svalů: příznaky, příčiny, léčba

Svalová atrofie - onemocnění charakterizované ztenčování svalových vláken a jejich následné degeneraci do pojivové tkáně, který je naprosto není schopen redukce. Důsledkem této transformace může být paralýza. Hovoříme o této patologii v článku.

Atrofie svalů: příčiny a formy onemocnění

Svalová atrofie je primární (jednoduchá) a sekundární (neurogenní).

Primární se rozvíjí kvůli poškození samotného svalu. Příčinou patologie může být nepříznivá dědičnost, která se projevuje jako vrozená vada svalových enzymů nebo vysoká permeabilita buněčných membrán. Kromě toho výrazně ovlivňují faktory vnějšího prostředí, které vyvolávají vývoj nemoci. Patří mezi ně: infekční proces, fyzická nadměrná zátěž, trauma.

Svalová atrofie (foto patologie zobrazen) se může vyvinout v důsledku poranění nervových kmenů, infekce, která postihuje motorické buňkami přední rohy míchy. Na pozadí poškození periferních nervů se u pacientů snižuje citlivost.

Faktory přispívající k rozvoji onemocnění jsou maligní onemocnění, paralýza periferních nervů nebo míchy. Velmi často dochází k patologii na pozadí hladovění, různých úrazů, intoxikace, zpomalení metabolických procesů, prodloužené motorické nečinnosti, chronických onemocnění.

Sekundární svalová atrofie může být následující:

 • Neurální amyotrofie. Patologie je spojena s poškozením nohou a nohou. U pacientů dochází k porušení chůze - osobě vysoká kolena při chůzi. Reflexe přestanou časem úplně zmizet, nemoc se šíří do jiných částí těla.
 • Progresivní svalová atrofie. Symptomy onemocnění se zpravidla projevují v dětství. Onemocnění je těžké, charakterizované těžkou hypotenzí, záškubnutím končetin, ztrátou reflexů šlach.
 • Atrofie svalů Aran-Duchesne. S touto nemocí jsou postiženy vzdálené části horních končetin - prsty, interosseous svaly ruky. V tomto případě zmizí reflexní šlachy, ale citlivost zůstává. Další vývoj onemocnění zahrnuje svaly trupu a krku v patologickém procesu.

Atrofie svalů: příznaky patologie

Svalová atrofie dolních končetin se vyvíjí nejčastěji. Jak se manifestuje svalová atrofie? Symptomy onemocnění v počátečním stádiu - to je rychlá únava na nohou, svalová slabost s prodlouženou fyzickou námahou. Tam je výrazný pokles svalů lýtka. Atrofie začíná zpravidla s proximálními skupinami. V tomto případě je motorová funkce nohou omezená - je obtížné, aby pacient vylézt ze žebříku nebo z vodorovné polohy, aby se mohl stát vertikální. Během času se chůze změní.

Atrofie svalů kyčle, nohou nebo jiné části těla se vyvíjí pomalu a může trvat roky. Onemocnění postihuje jak jednu, tak obě strany. Patologický proces může být symetrický nebo asymetrický. Symptomy závisejí na příčině a formě onemocnění, na zdraví a věku pacienta.

Nejcharakterističtějším znakem rozvoje atrofie je pokles objemu postiženého svalu, který si pacient sám může všimnout. Člověk cítí rostoucí slabost, chvění, je tu pocit "husích hrbolů pod kůží". Stěhování bez pomoci se stává obtížnějším, obzvláště těžké jít dolů a šplhat po schodech.

Diagnostika svalové atrofie

Dosavadní diagnóza této patologie neobsahuje žádné potíže. Identifikace pozadí příčiny vývoje choroby se provádí pomocí podrobných klinických a biochemických krevních testů, funkčních studií jater a štítné žlázy. Ujistěte se, že provedete elektromyografii, biopsii svalové tkáně, vyšetříte nervové vedení. V případě potřeby určete další metody zkoušení.

Léčba svalové atrofie

Pokud je svalová atrofie, léčba závisí na mnoha faktorech - formě onemocnění, závažnosti procesu, věku pacienta. Léková terapie předpokládá použití léků.

 1. Lék je "Galantamin". Použití tohoto léčiva velmi usnadňuje vedení nervového impulsu. Tento lék používejte po dlouhou dobu a postupně upravujte dávku. Jmenování by mělo být výhradně lékařem. Aplikujte ho ve formě intravenózních, intramuskulárních nebo subkutánních injekcí.
 2. Lék "Pentoxifylline". Tento lék rozšiřuje periferní cévy a zlepšuje tok krve v dolních končetinách. Podobný efekt vyvolávají spasmolytické léky - "No-shpa", "Papaverin".
 3. Vitamíny skupiny B (pyridoxin, thiamin, kyanokobalamin). Vitamíny zlepšují vedení nervového impulsu a práci periferního nervového systému. Kromě toho aktivují metabolismus v tkáních a orgánech, díky čemuž je ztracený svalový objem obnoven mnohem rychleji.

Také v normalizaci státu hraje důležitou roli: správná výživa, terapeutická gymnastika, fyzioterapie, masáže, psychoterapie, elektroterapie. Pokud příčinou mentální retardace dítěte je svalová atrofie, léčba zahrnuje vedení neuropsychologických schůzek, které uklidní problémy při učení se novým a v komunikaci.

Fyzioterapeutické metody

U pacientů se svalovou atrofií je předepsán elektroterapie. Technika spočívá v působení nízkého napětí na postižených oblastech, což povzbudí regeneraci tkání. Tento postup je absolutně bezbolestný a nezpůsobuje žádné nepříjemné pocity. Elektřina však nemůže fungovat jako samostatná metoda léčby, neboť tato metoda není příliš účinná.

Masážní procedury jsou mimořádně důležité. Zlepšují průtok krve, v důsledku čehož dochází k normalizaci procesů výživy a buněčného dýchání svalové tkáně a v důsledku toho dochází ke zrychlení její regenerace.

Terapeutická tělesná výchova

Pro obnovu svalové tkáně jsou nezbytné určité fyzické zátěže, jejich intenzita závisí na schopnostech pacienta. Po těžké atrofii se fyzicky cvičí v posteli nebo v místnosti. Další tréninky se konají v tělocvičně a na místě.

Napájení

Chcete-li obnovit svalovou hmotu, musíte denně získat nejméně 2 gramy bílkovin na kilogram tělesné hmotnosti. Kromě toho je důležité konzumovat dostatek sacharidů a tuků. V opačném případě může dojít ke zhoršení stavu pacienta.

Léčba lidovými metodami

Po konzultaci s neuropatologem můžete doplnit základní léčbu lidovou medicínou. Zvažme to z nich nejúčinnější.

Bylinná infuze

Vezměte 100 gramů kořenového ayru, šalvěje, lnu, kukuřičných bičů, spór a vše dobře promíchejte. 3 polévkové lžíce směsi, která se má nalít do teploměru a nalijte vroucí vodu (0,7 litru), nechte přes noc. Po infuzi, napětí, výsledná kapalina se rozdělí na 4 stejné části, z nichž každá podává jednu hodinu před jídlem.

Ovesná kvas

500 g kvalitních semen ovsa důkladně umýt, třílitrové nádoby naplněné vodou a přidat suroviny. Také ke směsi je třeba přidat 3 lžíce cukru a 1 lžičku kyseliny citrónové. Kvass bude připraven po 3 dnech. Doporučuje se také zahrnout ve své stravě klíčky pšenice, ovesné vločky, proso, kukuřičnou kaši.

Reed šlehání

Vezměte si několik čerstvých rýžových šlehačů (nejlépe je vyberte v období od října do března), vložte termosku a vylejte vroucí vodu. Nechte 45 minut. Po odtoku vody a svazky s obvazy, které se upevní na postiženou oblast těla, doporučujeme také ležet pod teplou deku. Po ochlazení komprese je třeba jej odstranit a svaly se dobře protáhly.

Tinktura česneku proti necitlivosti končetin

Poloviční láhev nebo sklenici 1/3 plněné česnekovou kaší, doplňte vodku a dejte ji na tmavé místo po dobu 2 týdnů. Pravidelně se kontejner musí otřesit. Po uplynutí této doby se směs filtruje a po dobu jednoho měsíce (třikrát denně po dobu 5 kapek), zředěná v čajové lžičce vody.

Léčebná masť

Mark rovným dílem calamus root kořene kozlíku lékařského, Oman kořen, meduňka, Hypericum, Erysimum, ovoce popel, řebříček obecný, jitrocel, hloh, slaměnky, list sukcese, obiloviny (pšenice, oves, ječmen, pohanka, pšenice - libovolné polohy kromě rýže). K výsledné směsi se přidá Chagasova nebo Kombucha (množství této složky by měla být vyšší než 2 násobek množství pomocných látek), a vlaštovičník list (počet - dva krát menší než ostatních složek). Všechny ingredience smíchejte a mince. Výsledný produkt by měl být rozptýlený po dvoulitrových bank, plnicí 1/3 svého objemu, shora dolů je třeba náplň nerafinovaný slunečnicový olej a nechat po dobu 2 měsíců v temnu. Po 60 dnech, olej se musí vypustit do nádoby skloviny a dát na oheň, zahřeje se na 60 ° C, nalije do lahví a opět zatlačit za měsíc, každý den, míchání.

Výsledný olej by měl být namočen do postižených oblastí - provádět 10 procedur každý druhý den, pak - pauza po dobu 20 dnů, znovu 10 procedur každý druhý den. Kurz se opakuje každých šest měsíců.

Atrofie svalů je patologická. K dnešnímu dni bohužel neexistuje žádný lék schopný úplně vyléčit tuto onemocnění. Správně zvolená technika však umožňuje zpomalit proces atrofie, aktivovat regeneraci svalových vláken, dovolit člověku znovu získat ztracené příležitosti. Proto doporučujeme, abyste přísně dodržovali všechna doporučení lékaře a dodržovali předepsané postupy.

Svalová atrofie

Svalová atrofie je proces, který se vyvíjí ve svalech a vede k postupnému snižování jejich objemu a degenerace. Svalové vlákna jsou postupně tenčí, v těžkých případech jejich počet dramaticky klesá, někdy úplně zmizí. Existuje primární nebo jednoduchá a sekundární nebo neurogenní svalová atrofie.
Atrofie primárního svalstva závisí na porážce samotného svalu. Je zjevně založen na dědičných poruchách metabolismu ve formě vrozené vady svalových enzymů nebo na zvýšení propustnosti svalových membrán. Důležitou úlohu však hrají faktory životního prostředí, které přispívají k rozvoji onemocnění (fyzické nadměrné utrpení, infekce, trauma). Nejzřetelněji je primární svalová atrofie vyjádřena myopatií (viz).

Sekundární nebo neurogenní, svalová atrofie se objevuje, když jsou postiženy buňky předních rohů míchy, kořenů nebo periferních nervů. Ve druhém případě je atrofický syndrom provázen poruchou citlivosti. Sekundární svalová atrofie se vyvíjí po zranění nervové kmeny, s infekcemi ovlivňují motoru buňkami přední rohy míchy (dětské obrně a poliomielitopodobnye choroba). V některých případech je proces dědičný. Současně je distální uspořádání atrofie (svaly nohou, nohou, rukou a předloktí) charakterizováno převážně pomalejším a blahodárnějším průběhem procesu. Existuje několik forem neurogenní atrofie:

Při neurální amyotrofie, nebo AMYOTROFIE Charcot - Marie, které jsou postiženy svaly a nohou, zejména skupinou extensor a únosce svalů nohy (obr.). Nohy jsou deformovány. Chůze získává charakter tzv. Steppage: pacienti, kteří při chůzi zvedají kolena vysoko, takže závěsné nohy nedrží na podlaze. Reflexy vyblednou, povrchová citlivost klesá v distálních částech končetin. Několik let po nástupu onemocnění se atrofie šíří do rukou a předloktí.

Progresivní svalová atrofie společnosti Verdig - Hofmann teče nejvíce. Nemoc se obvykle začíná v raném dětství, často u několika dětí v rodině zjevně zdravých rodičů. Atrofie je doprovázena ztrátou reflexů šlach, silnou hypotenzí a fibrilárními záškuby.

Atrofický syndrom je také pozorován při progresivní svalové atrofii dospělých - atrofie Aran-Duchene. Zpočátku je proces lokalizován v distálních částech horních končetin. Atrofie vyvýšení palce a malého prstu a interosseous svaly. Velmi charakteristický držení ruky je vytvořen ve formě "opicové ruky". Reflexy šlachy zmizí, citlivost zůstává. Proces se neustále rozvíjí a rozšiřuje se na svaly krku a kmene.

Léčba. Při léčbě svalové atrofie se používá dvojsodná sůl adenosintrifosfátu: 1% roztok s intravenózním podáním 1 až 2 ml po dobu 30 injekcí; vitamín B1 0,5-1 ml 5% roztoku intramuskulárně; vitamín B12 0,5-1 ml 0,01% roztoku v den intramuskulárně, v průběhu 15-20 injekcí; Vitamin E 1 čajová lžička 1-2 krát denně; galantamin 0,25% roztok 0,3-1 ml subkutánně každý druhý den, pro průběh 10-15 injekcí; uvnitř dibazolu nebo oxazilu ve výši 0,001 g na 1 rok života dítěte 1 den za den; neostigmin methylsulfát 0,001 g do 1 roku života 1 krát denně (pro dospělé - 0.015 g 2 - 3 x denně) orálně nebo subkutánně s 0,05% roztokem 0,3 - 1 ml v závislosti na věku, každý druhý den, 10-15 injekce. Aplikujte také transfuzi jedné skupiny (150-200 ml), elektroléčbu a masáž. Taková léčba, prováděná jednotlivými kurzy v průběhu měsíců, přináší pokaždé nějaké zlepšení a někdy může pomoci stabilizovat proces.

Svalová atrofie je patologický proces, který se vyvíjí ve svalech a vede ke snížení objemu a degenerace. Prvním příznakem atrofickou procesu v svalu je homogenizace svalových vláken a tvorbu vakuol v důsledku poruch a mění koloidní strukturu metabolismu vody ve svalové tkáni. Jak postup probíhá, počet svalových vláken ve svalu klesá a jejich kontraktilní část může být nahrazena spojivovými a mastnými tkáněmi, čímž vzniknou pseudohypertrofie. V závěrečné fázi vyvinou řada svalů sklerotický proces, což vede k vývoji stažení a kontrakcí.

Existují dva typy svalové atrofie: primární nebo jednoduché a sekundární nebo neurogenní.

Primární nebo jednoduché, svalová atrofie vzniká z porážky samotného svalu a vyvine se zachováním struktury a funkce periferního motorického neuronu. Je charakterizován kvantitativními změnami elektrických excitabilit, absencí fibrilárních otřesů. Mechanická excitabilita svalů je zachována. Tímto formulářem se často stáhly.

Etiologie a patogeneze jednoduché muskulární atrofie stále není vyřešen. Je zřejmě založen na metabolických poruchách. Je známo, u některých enzymových vad metabolismu, které vedou ke svalové dystrofii. Faktory, které vedou k rozvoji onemocnění jsou různé: alimentární dystrofie, trauma, monotónní kmen specifický svalových skupin při práci, dlouhodobé opakované infekce, mnoho chronické intoxikace. Známý rozvoj svalové atrofie v případech hypotyreózy po štítné žlázy a dalších poruch štítné žlázy, stejně jako poruchy hypofýzy, kachexie Simmonds, Addisonova choroba a jiné endokrinní poruchy. Svalová atrofie může vyvinout v důsledku prodloužené imobilizace končetin po uložení sádrovce v zlomenin, ortopedii a během prodlouženého neaktivity postižených končetin, s hemiplegia a monoplegiyah centrálního původu. Nepochybně jedno a těžká neuropsychiatrické přepětí, což v důsledku dynamického přerušení vyšší nervové činnosti do somatických poruch.

V patogenezi svalové atrofie by měly být považovány jako poruchy sympatického inervace spojené s dysfunkcí centrálního a periferního struktur autonomního nervového systému, také ovlivňují metabolické změny ve svalové tkáni. To je podporováno svalová atrofie reflexní původu, vyvíjí po operaci na krčních sympatických nervů nebo po cervikální sympatektomie, a v důsledku delší podněty bolesti s modřiny, zlomeniny, s bolestivým zjizvení a zánětlivých procesů, které způsobují patologické dostředivé impulsy. V těchto případech, spolu s poruchou trofismus svalů rozvíjející a jiné vegetativní a zvířecích znamení - hypestézie, hyperreflexie, cyanóza a studených končetin, pocení, osteoporóza, atd Je také známo, že ztráta sympatické inervace první trpět proximální svaly, bohatší sympatických vláken..

Jednoduchý pás svalové atrofie zahrnují tzv artritické (arthrogenic) muskulární atrofie, rozvoj onemocnění kloubů. Když se to svalová atrofie, ležící v blízkosti postiženého kloubu (např., Intercostals - onemocnění kloubů ruky, deltového svalu. - Při onemocnění kloubů ramen, atd) (viz na myopatii.).

Obnova svalů nohou po atrofii

Závažné onemocnění dolních končetin, projevené náhradou svalů tkání, která nemá schopnost kontrahovat, je v medicíně klasifikována jako atrofie svalů nohou. Co způsobuje vývoj patologie? Jak je rozpoznat v počátečních fázích, aby bylo možné udržet aktivní životní styl?

Příčiny a formy onemocnění

Atrofie svalů dolních končetin se může objevit v důsledku:

 • snížení metabolismu v důsledku stárnutí;
 • poruchy endokrinního systému a porušení hormonálního pozadí osoby;
 • chronické onemocnění trávicího systému a podvýživy;
 • problémy s pojivem;
 • genetické změny;
 • léze periferního nervového systému a další nemoci vyvolávající snížení regulace svalového tonusu;
 • zranění a nesprávné zotavení po chirurgickém zákroku.

Ve většině případů zaznamenaných ve světě jsou příčinou vývoje svalové atrofie nohou genetické změny, které se projevují již v raném věku, a různé druhy traumatu, včetně těch, které byly získány s vysokou fyzickou zátěží.

V současné době lék zná dvě formy patologické formy svalů končetin: primární a sekundární. První je charakterizována porážkou motorických neuronů svalového aparátu v důsledku zranění nebo genetických změn a projevuje se prudkým poklesem tónu, zvýšenou únavou a častým nedobrovolným záškubnutím chodidla.

Druhá forma onemocnění má několik odrůd:

 • "Neurální amyotrofie" - charakterizovaná deformací svalů nohy a dolní končetiny jako jedné dolní končetiny a současně dvě. Je snadné ji rozpoznat, postačí se podívat na pohyby osoby během chůze: noha visí, pacient musí neustále zvedat kolena, aby se vyhnul pádu následkem neschopnosti ovládat spodní část postižené nohy.
 • Průběh - charakterizuje absence reflexů šlach, silná hypotenze a časté záškuby dolní končetiny.
 • Aran-Duchenne - druh sekundárních forem patologie charakteristiku rukou (začít s rukama a postupně se šíří do celého těla), ve kterých je psychická porucha pacienta, protože jeho horní končetina nakonec bobtnat do obrovských rozměrů. Citlivost nohou je zachována, ale reflexní šlachy zmizí.

Při absenci odborníků včasné pomoci Druhá forma svalové atrofie začíná rozvíjet, postupně ovlivňuje ruce (to vše začíná a končí s nižší divize rameno), a pak všichni těla osoby. Uložit svaly (aby nedošlo k jejich nahrazení pojivovou tkáň, nejsou náchylné k protahování), což snižuje jejich schopnost obnovit a dát pacientovi šanci vrátit do plného aktivního života umožní včasnou diagnózu problému. Chcete-li to udělat, musíte znát příznaky svalové atrofie nohou, které tělo ukazuje s uvažovanou nemocí.

Symptomatologie

Výskyt atrofie svalové tkáně přímo souvisí s příčinou a přírodou (formou) onemocnění. Hlavním příznakem, který se má projevit, je vyslání ke kontrole, je neustálá slabost a rychlá únava svalového aparátu. O trochu později se přidává pravidelné třesení dolních končetin a pocit neustálých "husích hrbolů" pod kůží. Později se snižuje objem postiženého svalu (který je vidět ze symetrického svalu, při pohledu na zdravou končetinu) a chůze bez pomoci se stává problematickou.

Onemocnění se vyvíjí dostatečně dlouho, nejprve narazí do proximálních částí svalové tkáně a pak se rozšiřuje vysokou rychlostí v celém těle.

Myotonie, probíhající na pozadí svalové atrofie

Tato patologie se projevuje hlavně u mužských dětí ve věku přibližně pěti let a postihuje pánevní oblast. Při absenci oficiálního léčby dochází k porážce velké svaly na nohou, kvůli nimž určitá osoba je stále obtížnější vylézt nahoru po schodech, Crouch, vstát z postele.

Strašným důsledkem je poškození mozku, které se projevuje ve vývojovém zpoždění, v poruchách kardiovaskulárního systému. Aktivita dýchacího systému je oslabena, což vede k pneumonii.

Benígní forma onemocnění, která dostala jméno vědce Beckera, se projevuje v porážce svalů stehenní a pánevní oblasti. Charakteristickým znakem je absence pacienta u intelektuální díry.

Atrofie kvadriceps femoris svalů může začít bez poškození tkáně gastrocnemia. Symptomatologie v tomto případě bude následující: slabost svalové tkáně, přítomnost pocit „mravenčení“ pod kůží, jakýkoli pohyb způsobuje silné bolesti vyzařující do hýždí a bederní oblasti, a když žádná aktivita - křeče. Spolu s těmito projevy je zaznamenána ztráta citlivosti šlachových reflexů.

Diagnóza onemocnění

Odhalení atrofie svalů dolních končetin odborníky zdravotnických zařízení na základě údajů získaných pomocí anamnézy, provést palpaci, elektromyografie, biochemické analýzy krve a moči, funkce jater studií a štítné žlázy. Pro potvrzení diagnózy a identifikaci příčiny patologie může lékař individuálně nasměrovat pacienta na další vyšetření.

Jak se léčí onemocnění?

Na základě údajů získaných během diagnostických aktivit lékař předepíše léčbu atrofie svalů nohou, která zahrnuje:

 • léková terapie;
 • fyzioterapie;
 • Cvičební terapie;
 • vývoj speciální stravy.

Wellness komplex je vybrán individuálně a závisí na příčině vývoje choroby, její formě, stavu pacienta (věk, chronické onemocnění atd.).

Lékařská terapie

Vymezení léčiv pro pacienta se provádí primárně pro odstranění příznaků. Pro tento účel platí:

 • spazmolytika „No-lázně“, „papaverin“ - odstranění bolesti, snižují svalový tonus, rozšiřuje cévy a normalizovat krevní oběh v dolních končetinách;
 • "Galantamin" - zlepšuje chování nervových impulsů v nohou;
 • B vitamíny B - správná funkce periferního nervového systému, aktivní v tkáních těla metabolických procesů k obnovení objemu svalového aparátu postiženého.

Pouze lékař má právo předepisovat léky, protože je plně vědom lidské kondice, a to zejména ty s nemocí ví a je si vědom přítomnosti alergie pacienta na jednu nebo druhou složku přípravku.

Fyzioterapie

Regenerace postižených tkání může zlepšit účinek nízkého napětí - elektrická stimulace. Při provádění tohoto postupu osoba nemá bolestivé pocity. Je třeba poznamenat, že jako jediná metoda léčby elektrostimulace nemá smysl.

Masáž jako druh fyzikální terapie - nejužitečnější metodou pro zlepšení průtoku krve do postižených oblastí obnovit buněčnou výživu, urychlují regeneraci tkání, „rozbít“ přetížení a ulehčit zbytečný stres. Provedení tohoto postupu by mělo být denně a pokud možno několikrát denně po dlouhou dobu (nejméně 2-3 týdny).

Pohyby masáž by měla být povrchní, a ne zhoršit situaci, postup by měl začít od obvodu (nohy) a nezapomeňte přijít na hýždě. Kvadriceps femoris sval může být náchylný k manipulaci trochu víc.

Fyzioterapeutické cvičení jsou předepsány ošetřujícím lékařem a měly by být prováděny pouze pod dohledem zkušeného specialisty: pomůže správně se zotavit, postupně zvyšuje zátěž a rozvíjí poškozené oblasti.

Napájení

Růst svalové tkáně je bez správné výživy nemožný. Normalizace metabolických procesů, navržená tak, aby obnovila normální fungování buněk celého těla, přispívá k určité stravě. Vychází se striktně individuálně s přihlédnutím ke všem charakteristickým rysům pacienta (doporučení pro výživu u pacientů s diabetem a chronickou bronchitidou budou odlišné).

Ve stravě by měla být zavedena:

 • matice;
 • čerstvá zelenina a ovoce;
 • vejce;
 • mořské ryby;
 • nízkotučné maso;
 • greeny;
 • mléčné výrobky.

Jídlo, které jíte, by mělo být bohaté na bílkoviny (pro budování svalů) a sacharidy (energie).

Lidové prostředky

Tam jsou také recepty alternativní medicíny, které dovolí porazit atrofii svalů dolních končetin (odstranit nepříjemné příznaky).

Bylinná infuze

Pro jeho příprava bude potřebovat 400 gramů směsi bylin (Salvia, puškvorec kořen, křídlatka lnice a mísí ve stejném poměru) a 0,7 L čisté vody, přivedl k varu. Smícháme směs v termosku, nalijeme vodu a necháme vařit po dobu 5-6 hodin. Po filtrování infuze a rozdělení na 4 stejné části. Jedli krátce před jídlem (30 minut).

Ovesná kvas

Vezměte libru zrn z ovsa, vody 3 litry a kyseliny citrónové (1 čajová lžička). Zrno je nutno umýt, kombinovat do nádobí s ostatními složkami. Kvass bude připraven za pár dní (v létě rychlejší, v zimě déle). Produkt použijte nejméně 3krát denně na sklenici před jídlem.

Reed šlehání

Namočený v horké vodě po dobu 45 minut, poté, co byl vázán na nemocnou nohu. Jedná se o druh komprese, jejíž účinek může být posílen, pokud zabalíte nohu do deky nebo deky. Doba trvání procedury je 1-1,5 hodiny.

Tinktura česneku proti necitlivosti končetin

Abyste to udělali, potřebujete česnek a vodku. Půllitrový plech se naplní česnekovou kaší na 1/3 a naplní se kapalinou obsahující alkohol. Tinktura je připravena na pár týdnů. Vezměte si to na víc než 5 kapek denně. Ujistěte se, že jste zředili tinkturu ve vodě.

Nezapomeňte s ošetřujícím lékařem diskutovat o možnosti použití jednoho nebo jiného léku z tradiční medicíny. Pokud se objeví nějaké nepříjemné pocity nebo alergie, lékař by měl okamžitě zastavit a poradit se s lékařem.

Prevence

Způsoby, jak zabránit atrofii svalů nohou:

 • správná výživa bohatá na mikroelementy potřebné pro plné fungování těla;
 • včasné návštěvy lékařů (lékařské prohlídky a lékařské prohlídky) a odstranění zjištěných chorob;
 • mírná fyzická aktivita;
 • dodržování rehabilitační taktiky po chirurgickém zásahu nebo trauma;
 • pohodlné boty;
 • dodržování pravidel HLS.

Svalová atrofie - patologie, zbavit se, že zcela a návrat do normálního života je možné pouze v počáteční fázi (pokud se nemoc projevila ve formě světla). Proto při odstraňování nepohodlí nebo zrakových změn byste měli okamžitě jít do zdravotnického zařízení.Následující Článek
Dieta v hluboké žilní trombóze dolních končetin: zotavuje se lahodné!