Nemoci srdce


Svalová hypotenze je stav, kdy svalová síla a tonus klesají. Může vyvolat řadu onemocnění (více než 100), takže není možné zcela předejít riziku jeho výskytu. Nejvíce typická svalová hypotenze je pro děti.

Typy patologie

Nemoc je rozdělena na vrozené a získané. Podle povahy proudu se tyto typy liší:

 • Intermitentní (vlny s obdobím exacerbace a recese);
 • pokroku;
 • epizodický;
 • opakující se.

Svalová hypotenze začíná postupně nebo akutně. Vlivem na tělo můžete identifikovat centrální úroveň, kdy patologie ovlivňuje oblast páteře a mozku, stejně jako periferní úroveň, pokud jsou ovlivněny některé jednotky motoru.

Co způsobuje onemocnění

Pro vyvolání onemocnění jsou schopny různé patologie, včetně kategorií vrozených. Často se projevují TBI, hypotyreózou, některými otravami a asfyxií v době podání.

Mechanismus výskytu svalové hypotenze u dětí není dostatečně studován. Existuje však řada důvodů, které mohou způsobit. Obvykle jsou to vrozené patologie spojené s genetickými změnami. Patří k nim tyto syndromy:

 • Martina-Bell;
 • Downův syndrom;
 • Opitz-Coverger;
 • Robinova;
 • Patau;
 • Aikardi;
 • Griscelly;
 • Leia;
 • de Morsière;
 • Marfana;
 • Retta;
 • Williams.

Navíc vzniká hypotenze na pozadí jiných vrozených onemocnění:

 1. Myotonická dystrofie. Spolu se svalovou dystrofií se objevují změny ve všech oblastech těla, dochází ke snížení inteligence. To se často vyskytuje ve věku od 10 do 20 let.
 2. Svalová atrofie (spinální). Mozkové procesy zůstávají normální, trpí pouze svaly hlavy, krku a nohou.
 3. Achondroplasia. Anomálie nebo nedostatečné rozložení kostních struktur.
 4. Nemoc Menkes se liší pomalým růstem a problémy v nervové sféře.
 5. Onemocnění centrální stonky s výskytem problémů v oblasti muskuloskeletální.
 6. Nanismus hypofýza. Charakteristické zpoždění ve fyzickém vývoji.
 7. Methylmalonic acidemia. Zpomalení růstu i aktivity mozku.
 8. Hyperglykémie je neketótická. Velmi závažné onemocnění, které často vede k smrti. Rozlišuje apnoe, letargii, záchvaty, problémy s psychomotorickým vývojem.

U kojenců se hypotenze projevuje v důsledku vývojových defektů, například u cerebrální obrny, cerebelární ataxie, vrozené hypotyreózy, dyspraxie apod.

Hypotonový sval se projevuje nejen na pozadí popsaných patologií, které patří do kategorie vrozených. Ukazuje to iv jiných obdobích života. Mezi tyto nemoci patří:

 • rachity;
 • svalová dystrofie;
 • myasthenia gravis;
 • celiakie;
 • žloutenka jaderná;
 • Sandiferův syndrom;
 • botulismus;
 • meningitida;
 • hypervitaminóza;
 • encefalitida;
 • leukodystrofie.

Jak se manifestuje hypotenze?

Patologický proces rychle postihuje vnitřní orgány a při absenci léčby nebude zpoždění ve vývoji příliš dlouho. Zpoždění se však obvykle vztahuje pouze na svalovou tkáň, nikoliv na mozkovou aktivitu.

Syndrom svalové hypotenze je doprovázeno několik následujících příznaků:

 1. Porucha funkce dýchání.
 2. Nadměrná chlupatost a měkkost svalové tkáně.
 3. Neexistuje žádný odpor ani při pasivních pohybech, v oblasti spojů dochází k opětovnému otevření.
 4. Nemožnost udržet hlavu na hmotnosti, často se odchyluje od boku.
 5. Děti spoléhají na ohnuté končetiny při pokusu o stoupání.
 6. Děti jsou špatně vzdělané nebo v žádném případě nejsou vycvičovány v plazivých cestách, často neschopné se dokonce obrátit na záda.
 7. Dlaně nemohou držet předměty.
 8. Hmotnost stojící osoby je obtížná, v sedící pozici obvykle není žádná rovnováha.
 9. Je ztráta jazyka, čelist visí.

Svalová slabost se vyvíjí velmi rychle, proto hypotenze velmi rychle ovlivní pohyblivost a formování těla. Na tomto pozadí trpí celé tělo, protože se dítě nenaučí správné reflexe. Kvůli slabým vazům se často vyskytují dislokace av obtížných případech může být obtížné dokonce polknout nebo žvýkat.

Léčba

Reflexní masáž je jak způsob léčby, tak metoda prevence hypotenze u dětí. Provádí se nejen v podmínkách nemocnice, ale i nezávisle. Je však třeba začít jen po malém výcviku a konzultaci s lékařem, protože v každém případě se berou v úvahu individuální podmínky, základní příčiny patologie, věk atd.
Léčba je prováděna pod kontrolou několika lékařů - ortopedů, kardiologů, genetiky, pediatrů, řečníků, neurologů. Fyzioterapeut se zabývá výběrem fyzioterapeutických postupů ke zlepšení stavu dětí s podobným problémem. Obecně lze ošetřovací činnosti zahrnout do následujícího seznamu:

 • potraviny s plným obsahem vitamínů;
 • Cvičební terapie;
 • lekce s řečníkem;
 • terapie zaměřená na zlepšení postoje a chůze;
 • třídy rozvoje koordinace, jemné motorické dovednosti;
 • fyzioterapie.

Je třeba vzít v úvahu druh svalové hypotenze, protože to závisí na přístupu k léčbě, hlavních metodách a metodách léčby, jakož i na jejich účinnosti.

Jedním z klíčových fází léčby je výběr léků. Pro děti se vybírají nejen jednotlivé dávky, ale také se pokoušejí vybrat léky s minimálními vedlejšími účinky. Zejména využívají prostředky z myasthenia gravis, fondy, které pomáhají tónovat svaly a cévy, stejně jako antibiotika, vitamíny, neurometabolity a nootropika.
Pokud výsledek nevyvolá vyvinutou terapii, bude rozhodnuto implantovat speciální zařízení, které bude ovlivňovat stav pomocí farmakologie a elektrických impulzů.

Syndrom svalové hypotenze u dětí a dospělých

Svalová hypotenze se vztahuje k nespecifickým poruchám a je charakterizována různými příčinami nástupu. Tato patologie je vrozená a získaná, má různé stupně poškození a v mezinárodní klasifikaci se používají různé definice tohoto stavu. Bližší informace o této nemoci nám řeknou náš článek.

Co je tohle onemocnění?

Svalová hypotenze - snížení tonusu svalových vláken, které vede k reakci na nervové impulsy, se stává nedostatečné. To není jedno onemocnění, ale společné syndrom, který se vyskytuje u pacientů s dalšími problémy, na části mozku, periferních nervů svazků, svalů a páteře složky. Často se tato patologie vyvine z důvodu metabolických poruch. Toto onemocnění se vyvine v porážce motoneuronů, často charakterizovaných parezí (snížení svalové síly).

Normální práce svalů na těle je určena svalovým tónem, což znamená, že všechny signály vyslané nervovým systémem jsou motivace akce. U různých stupňů hypotenze se tyto akce provádějí buď pomaleji, nebo vůbec nemožné. Takové poruchy se také projevují zvýšenou letargií svalových vláken, stejně jako neschopnost udržovat svaly v napětí i po krátkou dobu.

Inverzním stavem je zvýšený svalový tonus, při němž kontrakce nervových vláken vedou k nadměrnému zánětu. Například, pokud je hypotenze obtížné ohýbat končetinu, pak s hypertenzí, bude obtížnost vrátit ji do uvolněného stavu. Tyto dva jevy se vzájemně nevylučují a mohou se střídat.

Klasifikace tohoto stavu se provádí v závislosti na stupni poškození a lokalizaci procesu. Rozlišujte vrozené formy hypotenze, když tento příznak vstoupí do specificity genetické nemoci. Získané typy se obvykle vyskytují v důsledku vrozené vady, převede infekční onemocnění (meningitida, encefalitida), metabolické poruchy a autoimunitní onemocnění.

Klasifikace svalové hypotenze:

 1. Podle stupně porážky se vyvine obecná nebo difúzní, stejně jako izolovaná (lokální).
 2. Rychlost šíření: akutní a pomalu progresivní.
 3. Podle projevů se odlišují epizodické, progresivní, rekurentní a přerušované (které se vyznačují obdobím úpadku a zotavení).
 4. Podle úrovně původu: centrální úroveň (gradace v míře mozku a mozku), stejně jako periferní, když poruchy pohyblivosti jednotlivých svalů. Periferní hypotenze je dále rozdělena do neuronálních, nervových, synoptických a svalových hladin.

Při difúzní hypotenzi je většinou postižena centrální nervová soustava. Při lokalizaci se situace poněkud liší, protože v práci periferních center nervových zakončení dochází k porušení. Nejčastěji postihuje práci horních a dolních končetin. Existují také závažnější případy, kdy dochází k porušení ve dvou střediscích najednou. Takové patologické stavy mohou být mnohem obtížnější a v případě nedostatečné lékařské péče existuje riziko vážných komplikací až po úplnou paralýzu a smrt.

Příčiny

Nejčastěji syndrom svalové hypotenze u dítěte je vrozená patologie a je již diagnostikován v nemocnici. Při vyšetření se zjistí snížení svalového tonusu, neschopnost provádět flexi pohyby a jiné neurologické příznaky. Ve většině případů je to souběžný příznak jiných neurologických problémů, patologických stavů a ​​genetických onemocnění.

Příčiny vrozené svalové hypotenze:

 • Genetické choroby. Patří sem Downovy syndromy, Aicardi, Martin-Bell, Leia, Marfan, výmazy. Nemoci Dejerine - Sotta, Crabbe, Menexa, Niemann - Pick, Thea - Saks. Také to může být spinální muskulární atrofie, septoopticheskaya dysplazie, hypofýza nanismus, neketotická hyperglycinemie a další.
 • Patologie nitroděložního vývoje. Nejčastěji se jedná o důsledek kongenitální cerebelární ataxii, dyspraxia, smyslové integrační dysfunkci, hypotonického mozkovou obrnou, hypotyreózy a další.
 • Porodní poranění, asfyxie a intrakraniální krvácení.

Uvedené stavy a nemoci jsou často doprovázeny snížením svalového tonusu a dalšími doprovodnými příznaky. Navíc se může postupně vyvinout hypotenze, která se vyznačuje různými mírami pokroku.

Příčiny získané hypotenze:

 1. Genetické nemoci: svalová dystrofie, Rettův syndrom, metachromatická leukodystrofie, spinální svalová atrofie.
 2. Toxické otravy rtutí.
 3. Infekční onemocnění: encefalitida, meningitida, poliomyelitida, sepse, botulismus a Guillain-Barreův syndrom.
 4. Metabolické poruchy: hypervitaminóza, rachita, jaderná žloutenka.
 5. Autoimunitní onemocnění: myasthenia gravis, celiakie a negativní reakce těla na očkování.
 6. Neurologické problémy, mezi nimiž může být léze nižšího nebo horního motoneuronu, stejně jako kraniocerebrální trauma.

Příčinou takového porušení může být infantilní mozková obrna, stejně jako patologie vzniku cerebellum, hypotyreóza a Sandyferův syndrom. Všechny tyto nemoci a patologie mají symptomatickou svalovou hypotenzi, stejně jako další příznaky, které se liší povahou projevů a intenzitou poškození centrálního nervového systému. S diagnostikovanou nemocí můžete přesně určit příčinu vzniku hypotonického svalu, avšak v některých případech je to prostě nemožné.

Symptomy a komplikace

V závislosti na příčině nástupu, stáří pacienta a závažnosti patologických stavů se klinický obraz výrazně liší. Při vyšetřování novorozenců, bez potvrzení neurologa, taková diagnóza nemůže být provedena a v některých případech se patologické změny projeví mnohem později.

Symptomy svalové hypotenze u dětí:

 • Novorozence na vyšetření slabě reagují na podráždění svalů, reflexy nefungují nebo se velmi zhoršují.
 • Dítě nedokáže držet hlavu, neodvrátí se zezadu do žaludku, nemůže držet hračku v rukou.
 • Při zvednutí dítěte v náručí ve vzpřímené poloze se rukojeti nedobrovolně zvednou a dítě může vyklouznout z rukou.
 • Pozice ve snu také "rozdává" onemocnění: dítě je naprosto narovnané, paže leží podél kmene a nejsou ohnuté u loktů. Při zvedání se hlava zatahuje, končetiny visí dolů.
 • Obecné zpoždění ve fyzickém vývoji, dítě později než ostatní začne držet hlavu, sedět, plazit a provádět další akce.

Difúzní svalová hypotenze u dětí se projevuje problémy s respirační funkcí, nepřítomností nebo poklesem reflexů, sníženou aktivitou a špatnou chutí, kvůli obtížným pohybům sání. Časem tyto patologie významně pokročily, což vedlo k zpoždění v duševním a fyzickém vývoji, částečná nebo úplná svalová atrofie, zakřivení končetin a paralýza.

Patologie jiné povahy mohou postupovat po dlouhou dobu bez vnějších projevů. Existují případy, kdy se genetická odchylka aktivně projevovala pouze v dospělosti nebo během hormonálních změn v těle. Příznaky hypotenze nejsou tak výrazné a pro diagnostiku bude nutné kompletní vyšetření těla včetně laboratorních testů. Ve většině případů se diagnóza provádí čistě náhodou, když se odkazuje na další onemocnění.

Stížnosti dospělých pacientů:

 1. Periodická nebo trvalá slabost v celém těle, bez ohledu na pracovní podmínky.
 2. Časté bolesti hlavy, které se nevyskytují po podání léků proti bolesti.
 3. Bolest v hrudi, menší tachykardie.
 4. Patologické poruchy spánku, projevující se nejen nespavostí, ale také zvýšenou ospalostí.
 5. Zvýšené pocení bez vnějších příčin a změny teplotního prostředí.
 6. Změny chování: zvýšená slzotavba nebo podrážděnost, časté deprese.
 7. Necitlivost končetin s pokročilým stadií onemocnění.

Nevěnujte pozornost takovým alarmujícím příznakům, můžete čekat na závažné komplikace, dokonce i postižení. Nejčastěji jsme zvyklí na to, aby se takové projevy odebraly do únavné práce, nervózního stresu a nemožnosti řádného odpočinku. Včasné vyšetření však pomůže určit pravou příčinu těchto onemocnění a přijmout správná opatření.

Diagnostika

Diagnostiku provádí neurolog. Za tímto účelem je dítě vyšetřováno již v mateřské nemocnici, v případě zjištění konkrétních příznaků je stanovena konzultace odborníka, stejně jako laboratorní testy pro identifikaci možných genetických patologií.

Analyzují se následující údaje:

 • Případy dědičných onemocnění u rodičů a příbuzných.
 • Výsledky fyzikálního vyšetření, které určují tón svalů, kontrolují hlavní reflexe.
 • Obecné a biochemické krevní testy.
 • Genetická analýza krve.
 • Biopsie svalové nebo nervové tkáně.
 • Výsledky speciálních komplexních vyšetření: CT, MRI, EEG a elektromyografie.
 • Studie mozkomíšního moku (cerebrospinální tekutina).

Individuální diagnostika svalové hypotenze není klasifikována. Dokonce i v Mezinárodní klasifikaci nemocí (ICD-10) neexistuje pro tuto patologii zvláštní indikace. Na základě výsledků výše uvedených studií se určuje případný typ onemocnění a provede se další léčba. Nejbližší ICD-10 je diagnóza vrozené hypotenze u novorozence (syndrom nešpecifické letargie), která má kód P94.2.

Léčba

Hlavním problémem při léčbě těchto abnormalit je potřeba komplexní a dlouhodobé léčby. Je zcela možné normalizovat takový stav, ale vyžaduje pozoruhodnou expozici a uplatnění síly a trpělivosti. V současné době neexistuje žádný lék na absolutně všechna onemocnění spojená s výskytem svalové hypotenze, ale je možné vytvořit podmínky pro rozvoj svalového tonusu a zmírnění příznaků. Navíc pomůže zamezit dalšímu vývoji onemocnění a závažným komplikacím.

Jaké metody se při léčbě používají:

 1. Fyziologické postupy. U dětí s podezřením na svalovou hypotenzi jsou k dispozici léčebné masáže, které napomáhají posílení motorické aktivity a respiračních funkcí. Kromě toho se využívají metody terapeutického tělesného výcviku a gymnastiky, včetně pravidelných tříd, léčebných lázní, aquagymnastiky a dalších procedur. Vodní cvičení pomohou posílat zadní a ramenní opasek, stejně jako přispět k celkovému zlepšení těla.
 2. Je také lepší, aby starší dítě vyvinulo jemné motorické dovednosti. Pro tyto účely je dobré praktikovat modelování, kreslení, hry s prsty, sbírání mozaiky a další techniky.
 3. Třídy s logopedem pomáhají vyhnout se patologickým stavům řečového aparátu, které se také často vyskytují s takovým snížením svalového tonusu.
 4. Ujistěte se, že vytvoříte racionální dietu, která zahrnuje všechny skupiny živin, vitamínů a minerálních komplexů.
 5. Zvláštní léky jsou předepsány v závislosti na základním onemocnění a zahrnují skupiny neurometabolických látek, cévních a jiných léků.
 6. Pokud konzervativní léčba neposkytuje očekávané výsledky, existuje možnost zlepšit kvalitu života pacienta pomocí implantabilních přístrojů. Budou přenášet nervový impuls do problematické oblasti elektrickým nebo farmakologickým účinkem.

Při léčbě takových patologických stavů je důležitý aktivní odpočinek a venkovní procházky. Můžete zvládnout techniku ​​masážních pohybů, pro které specialisté ukáží klíčové body a cvičení. Pokud je dítě diagnostikováno svalovou hypotenzí, je třeba věnovat zvláštní pozornost korekci držení těla a chůzi, pro které jsou také speciální cvičení. Správná adaptace dítěte bude trvat dlouho, protože pro rychlý výsledek byste neměli ani doufat. Zároveň jsou takové činnosti zásadní a mají nepodmíněný pozitivní účinek, takže se nezoufejte a nevzdávejte se.

Prevence

Je velmi důležité, aby rodiče poznali hlavní symptomatologii hypotenze u kojenců a starších dětí. Pokud máte podezření na svalovou dysfunkci, je nutné provést vyšetření u neurologa. Dále je nutné dodržovat doporučení lékaře, podstoupit včasná vyšetření a zabránit rachotům. Překročení přípustných dávek vitaminu D může také vést k podobné patologii, takže je vhodné najít střední část s použitím chemických vitamínových přípravků.

Svalová hypotenze se často projevuje v důsledku genetických a metabolických poruch. Jedná se o příznak více než stovky různých onemocnění, u kterých mohou mít projevy sníženého svalového tonus různé intenzity. Při úspěšné léčbě je velmi důležité provádět pravidelné masáže a cvičení, stejně jako dodržování doporučení lékaře o užívání léků. Prognóza této patologie závisí na stupni progrese a druhu hypotenze, stejně jako na včasném vyšetření a léčbě.

Svalová hypotenze

Hypotonie (svalová hypotonie, hypotonie syndrom) - stav sníženého svalového tonu, který je často v kombinaci s parézou (snížené svalové síly). Svalová hypotenze je příznakem mnoha různých onemocnění spojených s poškozením motorických neuronů, a proto se považuje za nespecifickou svalovou poruchu.

Obsah

Obecné informace

Vrozená svalová hypotenze byla poprvé podrobně popsána v roce 1900 společností Oppenheim, která léčí miatonii jako samostatnou chorobu (nazývanou "myatonie Oppenheimu"). Vzhledem k tomu, že svalová hypotenze u novorozenců nastává s různými nemocemi, Greenfield a spoluautoři v roce 1918 navrhli používat termín "pomalý dětský syndrom" k popisu tohoto stavu.

Moderní medicína preferuje užívání výrazu "syndrom svalové hypotenze" k popisu stavu nízkého svalového tonusu. Tato definice kombinuje všechny varianty svalové hypotenze u dětí bez ohledu na její příčinu a úroveň poruch, které vznikají v tomto stavu.

Svalová hypotenze je příznakem asi 100 různých onemocnění, ale přes etiologii onemocnění se ukazuje, že hypotenze je zcela stereotypní.

Formuláře

Vzhledem k tomu, že svalová hypotenze u dětí je symptomatickým komplexem různých onemocnění, existují:

 • v závislosti na závažnosti léze, generalizované (difúzní) a lokální (izolované) hypotenze;
 • v závislosti na začátku - akutní a postupné rozvíjení;
 • povahou toku - epizodický, přerušovaný (s obdobím obnovy a poklesu), rekurentní a progresivní hypotenze.

V závislosti na příčinách vzniku hypotenze existují:

 • Vrozená hypotenze. Vyvíjí se za přítomnosti genetických onemocnění a je součástí celkového klinického obrazu.
 • Získaná hypotenze. Mohou být spojeny s neurologickými nemocemi (DMO, porodní trauma, atd), Vystavení toxinů (rtuť otravy), infekční choroby v raném věku (převedené meningitida, encefalitida, sepse, atd), metabolické poruchy (pozorované u křivice, hypervitaminózy vitamínu a, sekundární hypotyreózy), autoimunitní onemocnění (pozorované u kojenců a postvakcinační komplikace).

Podle úrovně původu je svalová hypotenze rozdělena na hypotenzi:

 • Centrální úroveň (dělená na úrovni mozku a páteře).
 • Periferní úroveň (motorové jednotky jsou ovlivněny). Vyskytuje se v nemoci periferní neuronu (neuronální a neurální hodnota), nervosvalového přenosu onemocnění (úroveň synaptický), kongenitální strukturální myopatie, myotonie, DMD a mioplegii, metabolických a zánětlivé myopatie (svalová vrstva).

Příčiny vývoje

Pouze komplexní lékařské vyšetření umožňuje zjistit přesné příčiny hypotenze u dítěte. Nejčastěji syndrom svalové hypotenze novorozence svědčí o přítomnosti vrozených onemocnění, které se mohou projevit během první poloviny života. Nejčastější příčinou hypotenze jsou genetické onemocnění:

 • Downův syndrom - genomová patologie, ve které je ve většině případů, místo obvyklých 46 chromozomů v karyotypu ukazuje 47 chromozomů vlivem extra kopie 21. páru.
 • Aicardi syndrom - vzácné kongenitální onemocnění neznámé etiologie, která se vyznačuje tím, záchvaty podle typu infantilní spasmy, částečná nebo úplná absence corpus callosum, chorioretinální vpadlé léze, a mentální retardace.
 • Robinov syndrom je vzácné onemocnění, které je děděno autozomálně dominantním a autozomálně recesivním typem. Pacienti se narodí s prenatální hypoplazií a jsou charakterizováni přítomností makrocefalie, prominentního čela, širokého nosního můstku a dalších klinických příznaků.
 • Opitz syndrom - Kavedzhiya (FG syndrom) - vzácný X-vázaná recesivní porucha, která se vyznačuje tím, značné rozdíly v klinických příznaků (kosti a obličejové abnormality, svalová hypotonie, atd.).
 • Martin-Bellův syndrom, který je způsoben mutací chromozomu X genu FMR1. Výsledkem je, že potlačení FMR1 protein transkripce narušena normální vývoj nervové soustavy (pozorovanou mentální retardace, pohyby nekoordinace pohybu menší hypotenzi).
 • Grisceliův syndrom (typ 1) je autozomálně recesivní onemocnění charakterizované kombinovanou imunodeficiencí a částečným albinizmem.
 • Marfanův syndrom je dědičná patologie pojivové tkáně, která se dědí autosomálním dominantním typem. Tento syndrom je charakterizován prodlouženými trubicovitými kostmi kostry, klouby jsou hypermobilní, patologie kardiovaskulárního systému a orgánů zraku.
 • Pataův syndrom je chromozomální onemocnění spojené s přítomností dalšího chromozomu 13 v buňkách a doprovázené závažnými vývojovými malformacemi.
 • Leiaův syndrom je vzácný dědičný neurometabolický syndrom charakterizovaný CNS lézemi.
 • Prader-Willyův syndrom je vzácné onemocnění způsobené ztrátou otcovy kopie místa chromozomu 15q11-13.
 • Williams syndrom je onemocnění způsobené chromozomální přesmykem. Pacienti se liší specifickým vzhledem a obecným zpomalením duševního vývoje v kombinaci s vývojem některých oblastí inteligence.
 • Rettův syndrom je neuropsychiatrická porucha, která se pozoruje hlavně u dívek a projevuje se jako závažná mentální retardace.
 • Syndrom de Morsière (septooptická dysplázie) je heterogenní onemocnění, při kterém se pozoruje hypoplázie zrakového nervu, hypofýzy a anomálie středních struktur mozku.
 • Rileyův syndrom je Deya (rodinná disautonomie), která je způsobena mutacemi Q319 a je přenášena autozomálně recesivním typem. Tento syndrom je charakterizován smyslovými poruchami a poruchami autonomního nervového systému.
 • Vypuštění syndrom 22q13 (ztráta části chromozomu), který se vyznačuje tím, neonatální hypotonie, mentální retardace a slabě vyjádřené dysmorphic funkcí.
 • Ehlers-Danlo syndrom je heterogenní onemocnění, při kterém jsou postiženy klouby a kůže.
 • Canavanova choroba, která se vyznačuje progresivním poškozením nervových buněk mozku.
 • Onemocnění Dejerine - Sottasova - dědí recesivní onemocnění autosomálně, ve kterém dochází ke změně hypertrofické Schwann plášť nervových vláken, komprese a axonální degeneraci, pomalý růst periferní svalové atrofie a paréza.
 • Krabová nemoc je vzácné autosomálně recesivní onemocnění, u něhož jsou vlastní myelinové pláště nervových vláken a progresivní pokles inteligence a vidění.
 • Onemocnění Niemann - Pick, ve kterém je metabolismus lipidů narušen. Symptomatologie onemocnění závisí na typu.
 • Onemocnění Thea - Sachs, která se projevuje jako progresivní léze centrální nervové soustavy.
 • Centronukleární myopatie, která se vyznačuje obecnou svalovou slabostí a oftalmoplegií, syndromem dechové tísně a dalšími příznaky.
 • Achondroplasie, která se projevuje přítomností vrozených anomálií (stenóza páteřního kanálu atd.) A nedostatečné rozvinutí dlouhých kostí.
 • Onemocnění centrální tyče, která je charakterizována zpožděním vývoje motorů a porušením muskuloskeletálního systému.
 • Gipofizarny nanizm se projevil významným zpožděním růstu a fyzického vývoje.
 • Nemoc Menkes, jejichž příznaky jsou pomalý růst, patologie nervového systému a charakteristicky zkroucené vlasy.
 • Páteřní svalová atrofie, při níž dochází k porušení dobrovolných pohybů (patologické procesy postihují zejména pruhované svaly nohou, hlavy a krku) a mentální vývoj se neodchyluje od normy.
 • Deficit 3 metylkrotonyl CoA karboxylázy, ve kterém se dítě rychle unaví, oslabený svalový tonus, často průjem, zvracení a podvýživy.
 • Methylmalonová acidémie, u které dochází ke zpoždění v duševním a fyzickém vývoji a v moči je kyselina methylmalonová.
 • Neketotní hyperglycinémie, která se v průběhu klasického průběhu onemocnění rychle vyvine a projevuje se letargií, myoklonickými záchvaty, epizodami apnoe. Přežívající děti prožívají závažné zpoždění v psychomotorickém vývoji a křečích.
 • Myotonická dystrofie, pro kterou je variabilita klinických projevů charakteristická. Je charakterizován přítomností myotonie, progresivní svalové slabosti, poškození srdce, zondokrinno-vegetativních poruch, přítomnosti katarakty a poklesu inteligence. U Beckerovy myodystrofie se často manifestuje svalová hypotenze u dospělých, neboť tato forma onemocnění probíhá blahodárněji a projevuje se ve věku 10-20 let a někdy později.

Svalová hypotenze u dítěte může být důsledkem malformací:

 • vrozená cerebellární ataxie, při které dochází k "opilosti v chůzi", asynergii, ataxii v rukou atd.;
 • dysfunkce senzorické integrace;
 • dyspraxie (zhoršený pohyb);
 • vrozená hypotyreóza;
 • hypotonická mozková obrna;
 • Teratogeneze, která vznikla v důsledku nitroděložní intoxikace benzodiazepinem.

Svalová hypotenze může být důsledkem onemocnění, které se projevily po celý život. K takovým nemocem nesou:

 • svalová dystrofie (pozorována nejčastěji);
 • metachromatická leukodystrofie;
 • spinální svalová atrofie;
 • encefalitida, meningitida, poliomyelitida, syndrom Guillain-Bare, sepse;
 • botulismus dětského věku, který se vyvíjí pod vlivem botulotoxinu, produkovaného pryskyřicí Clostridium botulinum tvořícími spór;
 • myasthenia gravis;
 • patologické reakce na očkování;
 • celiakie;
 • hypervitaminóza;
 • jaderná žloutenka;
 • rachity;
 • Sandiferův syndrom, který je charakterizován triádou příznaků: kýla jícnového otevření bránice, refluxní jícnová jícna a torticollis.

Svalová hypotonie u dětí, která byla vyvinuta na porodní asfyxií, otravy rtutí, traumatické poranění mozku, léze dolních nebo horních motorických neuronů, CNS dysfunkce (ztráta mozečku, mozková obrna a další.) A hypotyreózy.

Patogeneze

Svalová hypotenze s jakoukoliv etiologií se vyvíjí pod vlivem obecných patofyziologických mechanismů. Svalový tón je regulován strukturami mozkového kmene, striopalidárním systémem a cerebellum a realizace tonických reakcí závisí na aktivitě tvarů segmentového reflexního přístroje, který zahrnuje:

 • alfa a gamma neurony předních rohů míchy;
 • motorická a senzorická vlákna nervových kmenů;
 • aferentních nervových svalů.

Hypotenze difuzního svalstva může nastat v důsledku:

 • porušení nadsegmentové regulace motoneuronů (alfa a gamma);
 • hypofunkce spinálních alfa-motoneuronů;
 • denervation, která nastane, když jsou poškozena vlákna nervových kmenů;
 • zvýšení aktivity inhibitorů mechanismů mediátoru;
 • patologie iontových kanálů;
 • cytoskeletální poruchy svalů;
 • snížení přívodu energie do svalové tkáně.

Symptomy

Syndrom difúzní svalové hypotenze se projevuje:

 • Ve výrazných rozličných stupních svalové hypotenze (od mírné letargie až po úplnou atonii). Svaly na dotyk jsou měkké, omámené, dochází k re-disekci kloubů (koleno, loket, zápěstí), snižuje se odolnost proti pasivním pohybům.
 • Snížení nebo úplná nepřítomnost nepodmíněných reflexů a aktivních pohybů, zvýšené reflexe šlach. Dítě není schopno udržet pózu, plazit se, stát v důsledku nesouladu svalů.
 • Potíže s krmením a v některých případech s gastroezofageálním refluxem, při kterém se obsah žaludku vloží do jícnu.
 • Poruchy dýchání při mozkové hypotenzi.

Syndrom difuzní svalové hypotonie u dětí mohou být spojeny s křečemi, opoždění vývoje dítěte, dysmorphic rysy klonu (rychlé a rytmické pohyby) Stop zapojení do patologického procesu vnitřních orgánů.

Závažnost příznaků je ovlivněna věkem pacienta, závažností hypotenze, lokalizací léze a příčinou hypotenze.

Diagnostika

Svalová hypotenze je diagnostikována na základě údajů:

 • rodinná historie;
 • fyzické vyšetření, které zahrnuje studium reflexů, sílu a tón svalů;
 • CT a MRI, EEG, elektromyografie;
 • obecné a biochemické krevní testy;
 • studie mozkomíšního moku;
 • genetická analýza;
 • biopsie svalové tkáně nebo nervu.

Léčba

Syndrom svalové hypotenze u dítěte je nejprve ošetřen masáží, která zahrnuje reflexní a dýchací cvičení. Doporučuje se také speciální léčebné cvičení, tonické koupele, aqua gymnastika, cvičení s kuličkami a fyzioterapie.

Difuzní hypotonie u dětí je považována za použití cvičení pro jemné motorické koordinace (zahrnuje modelování, studie s mozaikami, prstových her, atd), a setkání s logopeda, v případě, že dítě potřebuje správnou formulaci otázky.

Rovněž se používá korekce chůze a držení těla, racionální výživa se doporučuje.

Medikamentózní léčba je přiřazen lékař v závislosti na příčiny hypotenze (zahrnuje nootropika, kardiovaskulární léky, neurometabolic léky, vitamíny, atd)

V současné době, při neexistenci výsledků konzervativní léčby kvalitu pacientova života s poruchami svalového napětí může být zlepšena pomocí funkční neurostimulace, který aktivuje různé oddělení Národního shromáždění elektrickými nebo farmakologické účinky, které jsou realizovány prostřednictvím implantovatelného zařízení.

Co je svalová hypotenze u dospělých a dětí?

Svalová hypotenze je patologický stav charakterizovaný poklesem tónu svalových vláken. Onemocnění se nachází nejen u dospělých, ale také u dětí, dokonce i novorozenců. Hypotonie svalů doprovází mnoho vážných patologií, které mohou jen alarmovat. Lékař, příbuzný, nemocný člověk, který zaznamenal slabost svalové tkáně, musí okamžitě přijmout veškerá opatření k odstranění nepříjemného syndromu. Takže, co ukazuje patologii a jak zacházet s nepříjemným syndromem? Rozumím.

Definice a klasifikace

Svalová vlákna, která jsou často shromažďována ve svazcích, poskytují jednu z nejzákladnějších lidských funkcí - schopnost pohybu. Svaly udržují tělo ve svislé poloze, zajišťují pohyb končetin, účastní se dýchání atd. Tón určuje napětí svalové tkáně nebo schopnost odolat pohybu.

Klasifikujte syndrom pro difúzní a lokální formu hypotenze. Při lokální formě trpí určitá skupina svalových vláken. Difúzní svalová hypotenze se vyznačuje zachycením všech svalů těla. Děti s touto formou onemocnění leží v postoji žáby, která zmizela. Jedná se o difúzně svalovou hypotenzi, která je těžší k nápravě a léčbě. To zhoršuje prognózu oživení pacienta.

Příčiny

Slabost svalů může doprovázet desítky onemocnění, které mají neuromuskulární původ. Dědičný faktor je často vysledován. Pak se příznaky onemocnění projevují již v raném dětství nebo dokonce v dětském věku. Symptom svalové patologie se pozoruje, když periferní motorický neuron, některé zóny míchy, během retikulárních útvarů mozkového kmene narušily.

Prakticky všechny patologické stavy mozku, včetně nádorů a ataxie akutní formy, vedou k narušení kostního svalu. Symptomy syndromu sníženého tónu doprovázejí chorea, diashas atd., Což zhoršuje průběh onemocnění. Tím, hypotonie získané příčiny zahrnují encefalitidu, meningokokové infekce, poliomyelitis, septická selhání, otrava páry nebo soli rtuti, myastenie, přebytek vitamíny (gapervitaminoz). Patologický syndrom se může objevit po přenesených infekčních, toxických, autoimunitních, metabolických, neurologických onemocněních.

Diagnostika

Kvůli konkrétním příznakům není obtížné diagnostikovat onemocnění. Průzkum začíná podrobným shromažďováním informací o předchozích nemocech, studiu lékařských záznamů, auskultace a perkuse. Všechna snaha směřuje k určení základní příčiny, kterou mohou dodatečně jmenovat:

 • laboratorní diagnostika (obecný krevní test, moč, specifické krevní testy apod.);
 • MRI různých orgánů a systémů;
 • CT (počítačová diagnostika);
 • genetické testování;
 • elektromyografie;
 • biopsie svalové tkáně;
 • vyšetření mozkomíšního moku;
 • radiografie.

Pouze shromážděním všech výsledků výzkumu můžete dát konečnou diagnózu a předepsat léčbu. Obvykle diagnóza trvá určitou dobu, přináší náklady na materiál, pneumatiku pacientovi. Z lékařských doporučení však nelze odmítnout, že často rodiče, kteří nechtějí vyšetřovat dítě často dělají neopatrné rodiče. To je mylná, nepřijatelná taktika!

Hypotenze u kojenců: příznaky

Dystonie u dětí se projevuje porušením svalového tónu. To je poměrně častá diagnóza. Při dystonii může být spojena jak hypertonie, tak hypotenze. Syndrom svalové hypotenze je často vrozený. Je-li míra závažnosti slabá nebo mírná, nelze ji vždy diagnostikovat v mateřské nemocnici. Pozorné, pečující rodiče jsou povinni systematicky sledovat stav svalového korzetu malého dítěte. Takto vidíte příznaky patologie v nejranějším stádiu, což umožní účinnou léčbu a zamezení zhoršení.

Příznaky svalové hypotonie, které se vyvíjely v dětském věku patří: vyčerpané reflexy, nadměrné slinění, opožděný tělesný vývoj, špatnou motorickou koordinaci a prehensile. Děti často zaostávají ve vývoji od vrstevníků. K tomu dochází v důsledku zpoždění řeči, špatné paměti. Kojenci se nemohou převléknout na zádech z břicha, plazit se. Proces držení hlavy ve vzpřímené poloze nebo hmotnosti těla na nohou je obtížné.

Hypotenze u dospělých

Symptomy svalové hypotenze u dospělých mohou být zjištěny náhodou: na lékařském preventivním vyšetření nebo při vyšetření na stížnosti pacienta. Symptomatický obraz má jiný stupeň závažnosti, může se projevit mnohem později, než je podkladová základní nemoc. Věnují pozornost takovým příznakům, jako jsou:

 • slabost, slabost v celém těle. Není spojeno s fyzickým zatížením ani jinými faktory. Objevuje se sama, bez jakéhokoli zřejmého důvodu;
 • náhlá intenzivní bolesti hlavy, které nepodléhají farmakoterapii. Dokonce i po užití silného analgetika zůstává stav prakticky nezměněn;
 • zvlněná periodická tachykardie;
 • v retrosternální oblasti výskyt bolestivých bolestí;
 • porucha spánku (nespavost, patologická ospalost);
 • "Uvolněné" klouby, jestliže pohyby v nich mají mnohem větší amplitudu než u zdravého člověka;
 • necitlivost končetiny;
 • časté pocení.

Symptomy svalové hypotenze nemohou významně zhoršit celkové zdraví člověka. To vám umožní odložit návštěvu lékaři a "odepsat" vše pro zrychlené tempo života, fyzickou nečinnost, fyzickou nečinnost. To je špatná praxe. Pouze včasná diagnóza a správná léčba mohou zlepšit stav člověka. Často je možné zastavit regresi choroby ve směru jejího zhoršení.

Testy (testy) pro přesnou diagnózu

Vedle všeobecného výzkumu provádí lékař řadu testů, které dokáží přesně ověřit diagnózu. Více často než ne, zvláště když podezření z hypotonií dolních končetin, provést ukázkovou Orsha: pacient je umístěn na zádech, jednou rukou přitlačí kolenního kloubu na pohovce, a druhý se snaží zvednout patu směrem nahoru.

Svalovou slabostí to lze snadno udělat - končetina se nadměrně rozšiřuje. Podobná situace je zaznamenána při snižování svalového tonusu na horních končetinách. Pak je diagnostikováno nadměrné prodloužení předloktí.

U dětské hypotenze je typický následující symptom: při zvedání dítěte pod paží, do procesu je zahrnut pouze předloktí a hlava "prochází" mezi nimi. Tento test se nazývá "ochablé přední končetiny". Velmi odhalující je následující: pacient je umístěn lícem dolů na tvrdý povrch. Požádán o ohnutí končetiny u kolenního kloubu. Pokud svaly pracují s nedostatečným zatížením, pak patu bez námahy dosáhne oblasti hýždí. Navíc můžete:

 1. Vzorek hemoroidů: pokuste se dostat do oblasti hrdla stehenní kosti s patou. U zdravého člověka s normálním svalovým tónem je taková akce mimo sílu.
 2. Dvě testy Openheim: v první pozici: sedí, pacient může dosáhnout dolní čelisti palcem na noze, ve druhé - hodit dolní končetinu za hlavu.

Léčba

Úspěšnost léčby svalové hypotenze závisí na závažnosti základní příčiny onemocnění, na péči o samotného pacienta a na stupni slabosti svalové tkáně. Hlavním důrazem na svalovou hypotenzi je masáž. Tato masáž umožňuje normalizovat krevní oběh postižené tkáně, zlepšit vedení nervu, obnovit ztracený tón. To vede k regresi s tendencí snížit závažnost patologie. Masážní techniky jsou stejně užitečné i pro děti a dospělé. Předepisuje se i léze na obličeji a v případě, kdy trpí interkostální svaly.

Pokud chcete pomoci, obraťte se na odborníky, protože pouze kvalifikovaný odborník dokáže dosáhnout trvalého zlepšení stavu pacienta. Zvláště vhodné pro masážní léčbu je mírná a středně silná hypotenze, zejména v kombinaci s akupunkturami. Dráždění biologicky aktivních bodů zvyšuje pozitivní dynamiku zotavení. Přiřaďte dlouhé kurzy, které se skládají ze 7-15 procedur. Ve schématu léčby nutně patří i fyzikální vyšetření (magnet, reflexoterapie). První příčiny syndromu sníženého svalového tonusu jsou přiměřeně poskytovány.

Moderní pohled na syndrom svalové hypotenze

Diagnostika svalové hypotenze se nejčastěji objevuje v dětství. Ačkoli nejsou případy vyloučeny při diagnostikování svalové hypotenze u dospělých.

Onemocnění se projevuje jako nepříjemné příznaky, v průběhu vývoje především svalové vlákna oslabují a následně přestanou reagovat včas na příchozí signály z nervových zakončení.

Různé faktory mohou vyvolat hypotenzi. V závislosti na příčinách porušení je zvolena účinná léčba, která pacientovi umožňuje normálně se pohybovat a provádět různé fyzické akce a pohyby.

Co představuje toto porušení

Svalová hypotenze je zvláštní stav, při kterém se redukuje tón některých svalových skupin. Velmi často je úzce souvisí s vývojem parézy (snížení svalové síly).

Svalová hypotenze může naznačovat průběh nemocí, které jsou důsledkem ztráty motoneuronů. Mnoho lékařských odborníků se domnívá, že tato patologie musí být přičítána počtu nestandardních svalových poruch.

Tato nemoc byla poprvé identifikována, studována a podrobně popsána v roce 1900 v Oppenheimu. V těchto dnech se tato nemoc nazvala Myotonia Oppenheim.

Vzhledem k tomu, že svalová hypotenze se ve většině případů stává důsledkem jiných onemocnění, již v roce 1918 bylo rozhodnuto nazývat takový stav organismu jako "syndrom slabého dítěte".

Etiologie a patogeneze

Hypotonový sval je považován za známku více než 100 různých onemocnění. Z tohoto důvodu je etiologie onemocnění poměrně stereotypní a vyžaduje pozornější pozorování a výzkum.

Jádrem projevu prudkého poklesu svalového tonusu jsou patofyziologické mechanismy. Při korekci a regulaci práce všech svalových skupin jsou zahrnuty všechny struktury lidského mozku, cerebellum a striopallidní systém.

S jakýmkoli lézemi, která mohou být umístěna v reflexním přístroji, nastane určitý posun, což způsobuje, že signály, které posílají nervová vlákna do mozku, jsou slabě rozpoznatelné a po uplynutí času.

Vzor svalové hypotenze je velmi výrazný:

 • rozvoj těžké svalové slabosti;
 • dlouhá atonie onemocnění rozvíjí úplnou atonii;
 • pohyby končetin a těla jsou sníženy nebo zcela chybí;
 • snížení nebo absence nepodmíněných reflexů.

Při progresivním vývoji hypotenze vykazuje pacient také následující příznaky:

 • potíže s dýcháním a sání (zejména u malých dětí);
 • zvyknutí se zvyknou na zvykání, je člověk prostě v horizontální poloze;
 • Klouby dolních a horních končetin se uvolňují a mohou se křivit.

Klasifikace choroby

Vzhledem k tomu, že hypotenze se obvykle vztahuje na počet příznaků různých onemocnění, je zvykem rozdělit to na následující typy:

 • difuzní a lokální;
 • postupně se rozvíjející a ostře tekoucí;
 • epizodický, přerušovaný, rekurentní a progresivní.

Podobně je hypotenze rozdělena do jednotlivých typů v závislosti na příčinách, které ji vyvolaly:

 • vrozená se stává důsledkem genetických abnormalit;
 • získané v důsledku neurologických poruch, infekčních onemocnění, autoimunitních onemocnění a mozkové obrny.

V závislosti na úrovni původu porucha ovlivňuje centrální a periferní nervový systém.

Příčiny, které vyvolávají vývoj syndromu

Vytvořit příčinu, která by mohla způsobit rozvoj hypotenze, je možná až po důkladném lékařském vyšetření. Vzhledem k tomu, že ve většině případů je svalová hypotenze diagnostikována u kojenců a dětí, základní příčiny mohou být skryty za přítomnosti vrozených anomálií, které se mohou projevit v prvních letech života dítěte.

Mezi nejčastější příčiny hypotenze patří následující genetické onemocnění:

 1. Downův syndrom se týká genomové patologie vývoje. Spočívá ve skutečnosti, že místo 46 chromozomů působí v těle, což způsobuje tvorbu 21 párů chromozomů.
 2. Aikardiho syndrom. To je považováno za velmi vzácné genetické onemocnění, jehož etiologie nebyla důkladně studována až dodnes. V průběhu onemocnění se pacient objevuje epileptické záchvaty, které více připomínají infantilní křeče. Pravděpodobnost vzniku mentální retardace u dítěte se také zvyšuje.
 3. Robinov syndrom. To je zřídka diagnostikováno. Děti s touto diagnózou se narodily s hypoplází a měly makrocefalii. Stejně tak struktura jejich lebek je charakterizována širokým čelem a nosem.

Provokátoři hypotenze v dospělosti

Diagnóza svalové hypotenze může být stanovena nejen v dětství, ale také v dospělosti.

Zdá se, že neexistuje žádný důvod k prokázání této nemoci.

Nicméně, nejdůležitější hodnota může hrát ty nemoci, které člověk byl nemocný po celý život. Patří sem:

 • vývoj dystrofie různých svalových skupin;
 • metakromická leukodystrofie;
 • atrofie páteřních svalů;
 • přenášená encefalitida, meningitida;
 • poliomyelitida;
 • sepse;
 • myasthenia gravis;
 • negativní reakce na očkování v dětství;
 • celiakie;
 • hypervitaminóza;
 • žloutenka jaderného původu (převedená v dětství);
 • rachity.
 • Sandiferův syndrom.
 • kýla jícnu.

Dětské faktory

Svalová hypotenze u dětí může být vyvolána následujícími faktory:

 • Downův syndrom;
 • myasthenia gravis;
 • Prader-Williho syndrom;
 • žloutenka reaktivního původu;
 • ataxie cerebellum (po virové nemoci);
 • botulismus;
 • Marfanův syndrom;
 • dystrofie různých svalových skupin;
 • achondroplasia;
 • trpí sepsou;
 • hypotyreóza (vrozená);
 • přebytek vitaminu D;
 • diagnostika rachit (destrukce kostní tkáně u dítěte);
 • atrofie páteřních svalů;
 • negativní důsledky po očkování.

Charakteristiky a příčiny onemocnění u kojenců

Svalová hypotenze u novorozenců se projevuje téměř stejnými příznaky jako u starších dětí. V důsledku vývoje onemocnění se dítěti těžko dýchá, pohybuje se rukama a nohama.

Pokud je však onemocnění včas zjištěno, léčba zvyšuje pravděpodobnost normálního a plného života v budoucnu.

Následující příčiny mohou u kojenců způsobit hypotenzi:

 • patologické změny v centrální nervové soustavě;
 • poruchy přenášené dědičnou čarou;
 • malformace svalů.
 • diagnostika myasthenia gravis;
 • vývoj botulismu;
 • sepse;
 • přebytek vitaminu D;
 • ataxie cerebellum.

Diagnóza onemocnění

Pro efektivní léčbu je velmi důležité diagnostikovat porušení včas. To bude vyžadovat:

 • shromáždit kompletní anamnézu celé rodiny;
 • důkladné vyšetření specialisty, který musí nutně zkontrolovat všechny reflexe;
 • počítačová tomografie;
 • zobrazování magnetickou rezonancí;
 • postup elektromyografie;
 • EEG;
 • laboratorní krevní testy (obecná a biochemická);
 • studium mozkomíšního moku;
 • provádění genetických studií;
 • biopsie ze svalové tkáně postiženého nervového vlákna.

Pouze na základě výsledků vyšetření může lékař provést příslušnou diagnózu a popsat další léčbu pacienta.

Topická diagnóza je metoda studia příčiny onemocnění, která spočívá v podrobném studiu specifického místa patologického procesu. V případě svalové hypotenze se provádí studie:

 • periferní nerv;
 • periferní motorický neuron v míchu;
 • cerebellum.

Účinná léčba je možná

Vzhledem k tomu, že svalová hypotenze je důsledkem onemocnění, léčba léky bude zaměřena konkrétně na odstranění provokující choroby.

Čím dříve je onemocnění zjištěno, tím dříve se pacient může začít léčit. Hlavním cílem léčení hypotonického svalu je postupné snižování a eliminace manifestovaných příznaků (slabost svalů, neschopnost provádět určité akce a pohyby, potíže s dýcháním).

Je velmi důležité, aby léčba předepisovala společně lékař jako neurolog a ortopedista. Je třeba vzít v úvahu, že současná léčba by měla být komplexní a měla by zahrnovat takové postupy a činnosti:

 • terapie pomocí pohybů (kinesitherapy);
 • terapeutická gymnastika, která se koná přímo ve vodě (bazén);
 • léčbu s použitím léků.

Hlavní důraz na léčbu pediatrické hypotenze se obvykle provádí na reflexní masáž, která je žádoucí provádět na ambulantní bázi.

Masáž se provádí ve formě aktivních hlubokých rytmických pohybů. Mohou to být brnění, tření, hnětání, brnění svalů horních a dolních končetin, zpět. Masér také tlačí na samostatná místa svalů a bioaktivních bodů, čímž aktivně stimuluje svalový tón.

Při léčbě dětí by měl terapeut, ortopedista, řečový terapeut, kardiolog, neurolog a fyzioterapeut pravidelně sledovat stav malých pacientů.

Zvláště jsou upřednostňovány následující metody léčby:

 • lehké gymnastické cvičení;
 • fyzioterapeutické postupy;
 • třídy s řečníkem pro formulaci gramotného a správného projevu;
 • tříd koordinovat jemné motorické dovednosti (modelování, řezání mozaikového skládání, kreslení, arteterapie);
 • třídy pro regulaci chůze a držení těla;
 • dodržování přísné stravy (nabídka by měla být vyvážená a užitečná);
 • užívání léků (antibiotika, myasthenia gravis a tónování postižených svalových skupin).

Díky masáži a používání cviků začíná aktivně pracovat a posilovat svaly.

Možné komplikace

Svalová hypotenze je nebezpečná kvůli takovým komplikacím:

 • zakřivení páteře;
 • nesprávný metabolismus;
 • soubor nadměrné hmotnosti;
 • změny žvýkacích a polykacích reflexů;
 • nemožnost mluvit normálně;
 • dušnost.

Preventivní opatření

Není možné předvídat vývoj syndromu svalové hypotenze u dítěte, nicméně je možné udělat vše pro to, aby se zdraví udrželo v normě.

K tomu musíte dodržovat jednoduchá pravidla:

 • odmítnutí špatných návyků;
 • těhotná žena by měla pečlivě sledovat její zdraví;
 • pravidelné návštěvy lékařů;
 • doručení všech potřebných testů a průjezd různých studií;
 • provádění kojenecké masáže, gymnastiky a gymnastiky;
 • kdy symptomy úzkosti naléhavě vyhledávají lékařskou pomoc.

Hypotenze projevuje řadu nepříjemných příznaků. Pokud je však nemoc zjištěna včas, pak je možné vyhnout se všem možným negativním důsledkům.Následující Článek
Peritendinitida